Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Familjens bankärenden

Hur länge är juniorfullmakten i kraft?

  1. Fullmakten är i kraft tills den minderåriga fyller aderton (18) år.

  2. Fullmakten ersätter alla tidigare fullmakter som gjorts gällande vårdnadshavarnas rätt att sköta barnets bankärenden.

  3. Den ena vårdnadshavaren kan ensam be om att fullmakten ska upphöra att gälla genom att kontakta Aktias kundtjänst. Om fullmakten upphör att gälla tas alla rättigheter och nätbanksförbindelser som skapats på basen av fullmakten bort. Upphörandet av fullmakten inverkar dock inte på tidigare rättsliga handlingar som gjorts på basen av den.

  4. Trots fullmakten har båda vårdnadshavarna alltid rätt att ensam få se alla uppgifter om barnets bank- och försäkringsärenden.