Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Serviceavbrott i Aktias nättjänster 28.3.2023 kl. 03.00-05.00. Under serviceavbrottet förekommer störningar i mobilbanken och Wallet-verifikationstjänsten. Vi beklagar besväret.

Finansiering

Kan jag få uppgifter om andra lån som företaget tagit?

En person med firmateckningsrätt i företaget kan be om uppgifter om företagets lån. Uppgifterna levereras via skyddad e-post till företagets/sammanslutningens kontaktperson.

Förfrågan om lånet

Begäran bekräftas med de personliga nätbankskoderna. Du kan identifiera dig också med andra bankers nätbankskoder.