Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan för tillfället inte logga in i Aktias nätbank med de övriga bankernas bankkoder. Det går inte heller att identifiera sig i Aktias blanketter och ansökningar eller registrera applikationen Aktia Wallet. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.

Finansiering

Kan jag få uppgifter om andra lån som företaget tagit?

En person med firmateckningsrätt i företaget kan be om uppgifter om företagets lån. Uppgifterna levereras via skyddad e-post till företagets/sammanslutningens kontaktperson.

Förfrågan om lånet

Begäran bekräftas med de personliga nätbankskoderna. Du kan identifiera dig också med andra bankers nätbankskoder.