Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Finansiering

Hur ansöker jag om finansiering för ett företag eller en sammanslutning?

För att ansöka om finansiering behövs inga bankkoder och man behöver inte vara kund i Aktia från tidigare för att skicka ansökan.

För att behandla ansökan behöver vi följande uppgifter:

Uppgifter om företaget:

  • Det senaste officiella bokslutet
  • Innevarande räkenskapsperiods bokföringskörning (resultat och balans)
  • Ägarna av företaget
  • Beskrivning av företagets affärsverksamhet

Finansieringsuppgifter:

  • Investerings- eller projektplan inbegripet budget-/kassaflödeskalkyl
  • Eventuellt avtal, t.ex. hyres-, entreprenads-, leverans-, beställnings- eller köpeavtal

Uppgifter om säkerheten:

  • Uppgifter om säkerheter som erbjuds, t.ex. disponentintyg eller fastighetens värderingsdokument

Ansök om företagskredit