Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Finansiering

Finansiering, terminologi

Annuitet
I ett annuitetslån är betalningsraten för ränta och amortering lika stor varje månad. Betalningsraten förändras endast i samband med att räntan ändras. När räntan stiger blir betalningsraten större och när räntan sjunker minskar också betalningsraten. Lånetiden förändras inte.

Annuitet är ett bra alternativ när du vill veta lånetiden exakt på förhand och din betalningsförmåga tål en eventuell räntehöjning. Amorteringsdelen är liten i början men växer under lånetiden samtidigt som räntans andel minskar.

Bullet
Hela lånekapitalet återbetalas på en gång, men räntor kan betalas flera gånger. Det här alternativet används närmast för tillfällig finansiering.

Euriborränta
En referensränta som publiceras dagligen. Euriborränta används som referensränta i prissättningen av olika finansmarknadsavtal och i Finland är den allmänt använd som referensränta för bolån. De vanligaste euriborräntorna är 3 månaders, 6 månaders och 12 månaders euriborränta.

Fast ränta
Räntan i ett lån med fast ränta förblir oförändrad under hela lånetiden eller under en annan överenskommen tidsperiod.

Inteckning
Inteckning är ett säkerhetsarrangemang där en egendom ges som säkerhet för kredit. En fastighetsinteckning betyder att fastigheten ställs som säkerhet. Inteckning kan ges för fastighet, företag, bil, luft- eller vattenfarkost. Alla inteckningarna bokförs i offentliga inteckningsregister.

Pantsättning
Pantsättning innebär att man lämnar sin egendom som säkerhet för att en skuld betalas. Man kan också pantsätta sin egendom som säkerhet för en annan persons betalning. Det ansvaret begränsar sig då till pantens värde och avkastning, inte för övrig egendom.

Primeränta
Primeräntan är Aktias referensränta och den ändras efter bankens administrativa beslut. På primeräntan inverkar den allmänna räntenivån, inflationsförväntningarna samt de ekonomiska utsikterna. I normala fall ändras primeräntan några gånger om året.

Borgen
I borgen åtar sig en person att betala en skuld för någon annan om denne inte betalar. Denna person, så kallad borgensman, svarar för skulden han gått i borgen för med hela sin personliga egendom.

Jämna rater
Amortering i jämna rater betyder att betalningsraten är lika stor under hela lånetiden. Om lånets ränta stiger förlängs lånetiden och om räntan sjunker förkortas lånetiden.

Amortering i jämna rater är ett bra alternativ om du vill veta exakt hur stor betalningsraten kommer att vara också i framtiden, men du behöver inte veta exakt hur lång lånetiden är.

Om låneräntorna är mycket låga när lånet tas ut, kan räntehöjningar under lånetiden leda till att den blir onödigt lång och lånet inte amorteras alls. Ta då kontakt med banken för att göra upp en ny amorteringsplan.

Jämn amortering
I ett lån med jämn amortering är amorteringen alltid lika stor. Räntornas andel i betalningsraten minskar samtidigt som lånekapitalet minskar, om räntenivån bibehålls. Om referensräntan stiger höjs betalningsraten och om referensräntan sjunker minskar betalningsraten. Det betyder att betalningsraten är större i början av lånetiden, men lånetiden förändras inte.