Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan för tillfället inte logga in i Aktias nätbank med de övriga bankernas bankkoder. Det går inte heller att identifiera sig i Aktias blanketter och ansökningar eller registrera applikationen Aktia Wallet. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.

Sparkonto

Avsluta sparkonto

Du kan avsluta ett sparkonto genom att skicka ett meddelande via meddelandefunktionen i nätbanken eller mobilbanken.

I meddelandet bör framkomma kontonumret för det konto du vill avsluta samt kontonumret för det konto dit du önskar att vi flyttar över medlen från det avslutade kontot. Om kontot har flera ägare måste alla kontoägare enskilt meddela oss om avslutandet via meddelandefunktionen i nätbanken eller mobilbanken.

Ladda ner mobilbanken i din applikationsbutik

Aktia Mobilbanken App Store

Aktia Mobilbanken Google Play

Logga in i nätbanken