Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det utförs servicearbete i Aktias nättjänster 29.11 kl. 00.00–05.00.

Det kan förekomma störningar i Aktia Mobilbank, Wallet och Finnair Visa-appen under servicearbetet. Vi beklagar besväret servicearbetet orsakar.

Försäkring vid allvarlig sjukdom

Vem kan ansöka om försäkring gällande allvarlig sjukdom?

Du kan ansöka en försäkring gällande allvarlig sjukdom om

  • du är mellan 15 – 60 år 
  • du kan finska eller svenska
  • du har finsk personbeteckning och
  • du har fast bostadsadress i Finland.

Du måste också uppfylla vissa hälsokriterier. Du kan inte beviljas en försäkring gällande allvarlig sjukdom om du haft någon av följande sjukdomar eller om du varit med om ett av följande ingrepp:

  • cancer
  • hjärninfarkt, hjärnblödning eller cerebrovaskulär sjukdom
  • kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt, smärtor i bröstet, rytmstörning eller annan hjärtsjukdom
  • njursvikt eller annan njursjukdom
  • diabetes
  • organtransplantation