Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Sköt dina försäkringsärenden

Uttag eller avslutande av sparförsäkring

I nätbanken kan du göra uttag ur eller avsluta din sparförsäkring eller sparförsäkring med Profilavtal.

Alternativen är:

  • att lyfta hela försäkringsbesparingen, vilket betyder att försäkringen upphör helt och hållet
  • lyfta ett visst eurobelopp från försäkringen

Dina ikraftvarande försäkringar hittar du i nätbanken under Försäkringar. Genom att välja önskad sparförsäkring kan du flytta dig till Försäkringsbesparing. Här finns knappen Gör lyft av besparing.

Om du lyfter försäkringsbesparing från en äldre sparförsäkring, kan du göra uttag ur eller avsluta sparförsäkringen genom att skicka ett meddelande till oss via meddelandefunktionen i nätbanken eller mobilbanken. Nämn då följande saker i meddelandet:

1. Summan du vill lyfta

2. Försäkringsnummer

3. Bankkonto i IBAN-format

4. I vilket land/vilka länder du är skattskyldig samt utländskt skattenummer om annat land än Finland.

5. Är du en person med politiskt inflytande (= du verkar eller har under det senaste året verkat i ett betydande offentligt uppdrag) eller är familjemedlem eller nära samarbetspartner till en sådan person? Om svaret är ja, meddela också ställning och stat.

Notera att av det sparbelopp som lyfts från en sparlivförsäkring fr.o.m. 1.1.2020 betraktas alltid en del som eget kapital och en del som avkastning.