Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Fullmakter

Fullmakt för personer under intressebevakning

Om en person har utsetts en intressebevakare fungerar domstolens beslut som fullmakt. Den person som utses till kundens intressebevakare i ekonomiska frågor har rätt att sköta kundens ekonomiska frågor självständigt, därmed krävs ingen fullmakt. Denna fullmakt används om intressebevakaren bemyndigar en tredje part att hantera kundens ärenden.

Fullmakt för skötsel av bankärenden för en person under intressebevakning