Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Engångsbekräftelsekoden som används för aktivering i Finnair Visa-applikationen når inte kunderna för tillfället.

Felet åtgärdas för närvarande. Vi beklagar besväret som detta medför.

Fullmakter

Fullmakt för personer under intressebevakning

Om en person har utsetts en intressebevakare fungerar domstolens beslut som fullmakt. Den person som utses till kundens intressebevakare i ekonomiska frågor har rätt att sköta kundens ekonomiska frågor självständigt, därmed krävs ingen fullmakt. Denna fullmakt används om intressebevakaren bemyndigar en tredje part att hantera kundens ärenden.

Fullmakt för skötsel av bankärenden för en person under intressebevakning