Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Fullmakter

Fullmakt för skötsel av minderårigas ärenden (för vårdnadshavare)

För att öppna banktjänster för ett minderårigt barn behövs alltid båda vårdnadshavarnas tillstånd. Barnets föräldrar fungerar vanligtvis som barnets vårdnadshavare. Fullmakten kan användas då man vill ge rätt åt den ena vårdnadshavaren att ensam sköta den minderårigas ärenden. Med samma fullmakt kan man också bestämma hur vardera vårdnadshavaren sköter den minderårigas ärenden, i detta fall krävs att båda vårdnadshavarna ger samtycke med sina egna bankkoder.

I samband med fullmakten kan vårdnadshavarna också beställa tjänster åt den minderåriga. Ett brukskonto, till vilket ett debit-kort och/eller bankkoder kopplas, kan beställas då den minderåriga har fyllt 7 år. Kontot är obligatoriskt för att kunna beställa kort och bankkoder och dessa kopplas även till föräldrarnas nätbank om de har Aktias nätbank i bruk.

Då bankkoderna kommer i posten fungerar de i Aktias nätbank och möjliggör nedladdning av Aktias mobilbank. För att få bankkoder som barnet kan använda för identifiering i andra tjänster, behöver hen ett ikraftvarande pass eller identitetskort som uppvisas på ett av Aktias serviceställen. Först då barnet är identifierat kan hen logga in i andra tjänster, till exempel myndigheternas nättjänster, såsom Omakanta.

Om man endast vill beställa en enskild produkt till barnet, såsom bankkoder och/eller ett kort, beställs produkten genom att skicka en förfrågan via meddelandefunktionen i nätbanken. För att beställa en enskild produkt till ett barn krävs att fullmakten för den minderåriges bankärenden är i sin ordning och att barnet redan har ett brukskonto.

I enlighet med Aktias gällande prislista är den minderårigas tjänster gratis tills hen har fyllt 18 år.

Juniorfullmakt, för vårdnadshavare