Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera

Fullmakter

Fullmakt för skötsel av minderårigas ärenden (för vårdnadshavare)

För att öppna banktjänster för ett minderårigt barn behövs alltid båda vårdnadshavarnas tillstånd. Barnets föräldrar fungerar vanligtvis som barnets vårdnadshavare. Fullmakten kan användas då man vill ge rätt åt den ena vårdnadshavaren att ensam sköta den minderårigas ärenden. Med samma fullmakt kan man också bestämma hur vardera vårdnadshavaren sköter den minderårigas ärenden, i detta fall krävs att båda vårdnadshavarna ger samtycke med sina egna bankkoder.

Juniorfullmakt, för vårdnadshavare