Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Kortstörning

Aktia hade på eftermiddagen 10.6 en störning som orsakade tillfälliga avbrott i Debit-kortens funktion. Alla Aktias kort fungerar nu normalt. Under avbrotten kan det ha uppstått täckningsreserveringar, som försvinner automatiskt inom 14 dygn. Vi beklagar det besvär störningen medförde.

Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera

Spara och placera

Hur kan jag lägga till placeringsdelen i nätbanken för företag?

För att kunna lägga till placeringsdelen behöver du:

  • FO-numret
  • Personbeteckning och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare (som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen som beviljar fullmakt). Om företagets eller sammanslutningens firmateckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har firmateckningsrätt.
  • Numret för det befintliga nätbanksavtalet samt användarens namn och personbeteckning.
  • I företagets handelsregisterutdrag eller sammanslutningens stadgar ska finnas en anteckning om att företaget/sammanslutningen får idka värdepappershandel. Om en sådan anteckning saknas, ska i begäran tilläggas protokoll från företagets/sammanslutningens styrelsemöte där beslutet om värdepappershandel antecknats.
  • För handel med aktier behövs också ett LEI-nummer som företaget ansöker hos Patent- och registerstyrelsen.

Du kan be att placeringsdelen läggs till i ett befintligt nätbanksavtal med blanketten: Tillägg av tjänster inom spara och placera i nätbanken för företag

De som undertecknar för företaget eller sammanslutningen får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt. De som använder nätbanken får ett meddelande per e-post när nätbankens användarförbindelser är färdiga att undertecknas elektroniskt.