Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Spara och placera

Hur kan jag lägga till placeringsdelen i nätbanken för företag?

För att kunna lägga till placeringsdelen behöver du:

  • FO-numret
  • Personbeteckning och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare (som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen som beviljar fullmakt). Om företagets eller sammanslutningens firmateckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har firmateckningsrätt.
  • Numret för det befintliga nätbanksavtalet samt användarens namn och personbeteckning.
  • I företagets handelsregisterutdrag eller sammanslutningens stadgar ska finnas en anteckning om att företaget/sammanslutningen får idka värdepappershandel. Om en sådan anteckning saknas, ska i begäran tilläggas protokoll från företagets/sammanslutningens styrelsemöte där beslutet om värdepappershandel antecknats.
  • För handel med aktier behövs också ett LEI-nummer som företaget ansöker hos Patent- och registerstyrelsen.

Du kan be att placeringsdelen läggs till i ett befintligt nätbanksavtal med blanketten: Tillägg av tjänster inom spara och placera i nätbanken för företag

De som undertecknar för företaget eller sammanslutningen får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt. De som använder nätbanken får ett meddelande per e-post när nätbankens användarförbindelser är färdiga att undertecknas elektroniskt.