Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Den 6 maj 2021 Bloggar och artiklar

För oss finländare är det en kulturell hederssak att återbetala sitt bolån. Det bör dock inte vara ett egenvärde. Att spara och placera samtidigt som man amorterar sitt lån skapar trygghet inför framtiden.

Många drömmer om att bli förmögna men endast få har en konkret plan att följa. Enligt en enkätundersökning som Aktia låtit genomföra har bara 37 procent av finländarna en förmögenhetsplan.

– Många har drömmar, men de flesta saknar en konkret plan för hur man i vardagen går till väga för att uppnå dessa drömmar, säger Carola Nilsson, ansvarig direktör för personkundsaffärsverksamheten på Aktia.

Det lönar sig att börja med förmögenhetsplaneringen och ökandet av det egna kapitalet i möjligast ung ålder, men det är aldrig för sent att göra upp en förmögenhetsplan.

Det fina med förmögenhetsplanen ligger i att den är individuell. I varje kunds fall tänker man på hur man kan hjälpa just denna kund att öka sin förmögenhet på bästa möjliga sätt.

– Det fina med förmögenhetsplanen ligger i att den är individuell. I varje kunds fall tänker man på hur man kan hjälpa just denna kund att öka sin förmögenhet på bästa möjliga sätt. Förmögenhetsplanen för en 25-åring ser därför annorlunda ut än en förmögenhetsplan för en 65-åring, säger Nilsson.

På bilden: Camilla Karlberg, chef för Premium-kundförhållanden på Aktia och Carola Nilsson, ansvarig direktör för personkundsaffärsverksamheten på Aktia

Intresset för placerande ökar

Vår granne i väst har en betydligt längre tradition av förmögenhetsplanering. I Sverige siktar folk inte på att amortera sina bolån snabbt, utan använder hellre pengarna till placerande och konsumtion.

Den svenska placeringskulturen främjas även av premiepensionen som infördes år 2000 och utgör 2,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten. Taket ligger vid 4 200 euro i månaden. Under ett års tid ansamlas högst 1 260 euro, och denna summa placerar försäkringstagaren själv.

Försäkringstagaren kan välja fem fonder åt gången bland cirka 450 stycken och investera sina pensionsmedel i dem. Om försäkringstagaren inte gör några egna fondval, styrs medlen till den statliga AP7 Såfa-fonden.

– Med det här systemet ville man i Sverige aktivera folk att investera och väcka deras intresse både för pensionsmedel och placering i allmänhet. Omkring en procent av nya pensionssparare väljer en annan fond än den statliga förvalsfonden. Den statliga fonden är i och för sig inget dåligt alternativ, eftersom den i genomsnitt lyckats bättre med sin placeringsverksamhet än de privata fonderna, säger Pensionsskyddscentralens sakkunniga Mika Vidlund, som förkovrat sig i utländska pensionssystem.

Det finska pensionssystemet uppmuntrar åtminstone inte tillsvidare till att placera eller bekanta sig med sparande och investering i större utsträckning. En viss kulturell förändring skulle behövas också i Finland.

Utöver ovan nämnda fonder har man i Sverige även möjlighet till en tilläggspension i form av tjänstepension. Genom tjänstepensionen sparar man 4,5 procent på den pensionsgrundande lönen och 30 procent på den del av lönen som överstiger den pensionsgrundande delen. Försäkringstagaren kan välja vilket pensionsbolag hen vill låta sköta placeringen av förvärvade pensionspengar.

Det finska pensionssystemet uppmuntrar åtminstone inte tillsvidare till att placera eller bekanta sig med sparande och investering i större utsträckning. En viss kulturell förändring skulle behövas också i Finland.

– Finländare är väldigt skygga när det gäller att tala om förmögenhetsplanering. De upplever inte förmögenhetsplaneringen som någon allemansrätt. Jag anser att den är det. Alla ska ha möjlighet att skapa en förmögenhet och göra upp en förmögenhetsplan. Alltför få gör så i dagens läge, menar Nilsson.

Alla ska ha möjlighet att skapa en förmögenhet och göra upp en förmögenhetsplan.

Enligt Aktias enkät har inställningen dock förändrats. I jämförelse med enkäten 2019 har finländarna i högre grad börjat övergå från att spara på bankkonton till att placera i aktier och fonder. Allt fler finländare sparar och investerar också på regelbunden basis. I synnerhet kvinnor, unga och låginkomsttagare investerar i större utsträckning än tidigare.

Att amortera sitt bolån handlar om ära

Enligt enkäten som Aktia lät genomföra sparar hälften av finländarna ännu på ett bankkonto och cirka en tredjedel har inga besparingar eller placeringar alls. En betydlig del av finländarnas förmögenhet är knuten till den egna bostaden. Men det lönar sig att diversifiera besparingarna och investeringarna.

– Om man har ett bolån på 25 år och under hela amorteringstiden samtidigt placerar i fonder, har man efter 25 år både en skuldfri bostad och placeringsförmögenhet, säger Camilla Karlberg, chef för Premium-kundförhållanden på Aktia.

Om man har ett bolån på 25 år och under hela amorteringstiden samtidigt placerar i fonder, har man efter 25 år både en skuldfri bostad och placeringsförmögenhet.

Svenskarna har inte ens alltid för avsikt att amortera sina bolån, men i den finländska mentaliteten är en snabb amortering av bolånet djupt rotad – oberoende av hur låg räntenivån är.

– Vi finländare amorterar våra bolån och det är en hederssak för oss. Det är en ytterst fin aspekt i det finländska samhället. Om man utnyttjar samma princip för att öka sin förmögenhet, spara och placera, har det omfattande effekter, säger Nilsson.

Den ekonomiska experten står till tjänst

Vid förmögenhetsplanering gäller samma grundläggande principer som vid placering. Det lönar sig inte att vänta alltför länge med att göra upp en förmögenhetsplan, för ju yngre man är, desto bättre möjligheter har man att skapa en förmögenhet.

Ingenting i livet är riskfritt. Därför är det viktigt att man i förmögenhetsplanen även beaktar tryggandet av den egna ekonomin.

Det lönar sig inte att vänta alltför länge med att göra upp en förmögenhetsplan, för ju yngre man är, desto bättre möjligheter har man att skapa en förmögenhet.

Förutom livförsäkring finns olika försäkringar som skyddar vid arbetsoförmåga, med vilka man kan trygga den egna levnadsstandarden. Ju yngre man är, desto viktigare är försäkringsskyddet.

– Meningen är inte att man ska ta en massa försäkringar som inte är nödvändiga, utan tanken är att man väljer det försäkringsskydd som bäst motsvarar ens egen situation. Om man vid sidan om försäkringen också satsar på att placera, kan man i framtiden minska på försäkringssumman, när placeringsförmögenheten ökar, säger Karlberg.

Försäkringar och placerande kan kännas komplicerade och svårbegripliga. Aktias specialister vill erbjuda lättbegriplig ekonomisk rådgivning.

– Det är vårt jobb och vi håller oss uppdaterade på området, påminner Karlberg.

Försäkringar och placerande kan kännas komplicerade och svårbegripliga. Aktias specialister vill erbjuda lättbegriplig ekonomisk rådgivning.

Eventuellt befinner vi oss just nu vid en vändpunkt i det finländska samhället. Man talar öppet om placerande och de unga är både upplysta sparare och intresserade av ekonomiska frågor. Nilsson ser gärna att man talar ännu öppnare om förmögenhetsplanering, både inom familjer och skolor men också vidare ute i samhället.

– Vi har många kunder som för en dialog med oss, och vi har märkt att kunderna uppskattar vår sakkännedom och rådgivning, säger Nilsson.

Boka tid för ett distansmöte

Läs mer om förmögenhetsplanen och boka tid för diskussion

Text: Maarit Krok

Aktias enkät, som genomfördes under december 2020 och januari 2021, besvarades av 1 729 finländare och 1 000 svenskar i åldern 18–75 år. Vid bedömningen av resultaten justerades insamlade data till att motsvara finländare och svenskar enligt ålder, kön, boningsort och inkomstnivå. Enkäten genomfördes av Prior Konsultointi Oy.