Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det mångsidiga omvända bolånet frigör bostadsförmögenheten för användning

Det mångsidiga omvända bolånet frigör bostadsförmögenheten för användning

Den 5 november 2021 Bloggar och artiklar

Katri Lepomäki från Esbo och Pentti Parviainen från Helsingfors gjorde avtal med Aktia om omvänt bolån. Båda är nöjda med möjligheten att kunna utnyttja sin bostadsförmögenhet i en föränderlig livssituation.

Som säkerhet för ett omvänt bolån används en skuldfri eller så gott som skuldfri bostad. Katri Lepomäki upptäckte nyttan med produkten förra sommaren då hon och sambon gick skilda vägar och hon behövde lösa in ex-sambons andel av deras högt värderade bostad. 

– Jag lyfte ett sex års bulletlån och betalar alltså just nu endast ränta. Om sex år är mina barn så stora att de inte längre bor hemma och jag behöver inte heller en så stor bostad. Då kan jag sälja den och banken får tillbaka sina pengar, planerar Lepomäki som är företagare. 

Då hon lyfte det omvända bolånet gick alla hennes tre barn i grundskolan och hade bott i samma hem under hela sin uppväxt. Det fanns mer än känslomässiga skäl till att behålla bostaden. Lepomäki behövde låna klart under hälften av bostadens gängse värde. Hon behövde inte heller realisera några värdepappersplaceringar. 

– Ofta fokuserar banken endast på löneinkomster även om till exempel arbetslöshet kan drabba en helt plötsligt. En skuldfri bostad är ändå en bra säkerhet. Ett sådant här lån är ett mycket kundvänligt sätt att tänka från Aktias sida men många är säkert inte ens medvetna om den här möjligheten. Själv blev jag också tipsad om detta av en bekant som tyckte att jag skulle kolla med Aktia, berättar Lepomäki.

Aktias sakkunnighet gav mig en stark känsla av att vara på samma sida. Härligt att man i bankvärlden förstått betydelsen av en smidig kundupplevelse.


– Aktias sakkunnighet gav mig en stark känsla av att vara på samma sida. Härligt att man i bankvärlden förstått betydelsen av en smidig kundupplevelse, berömmer företagare Katri Lepomäki (till vänster). Aktias Oscar Taimitarha (i mitten) påminner om att bostadsförmögenheten vid ett omvänt bolån stannar i kundens ägo. Pentti Parviainen (till höger) tycker att det omvända bolånet borde marknadsföras mer. – Jag har berättat om det här för många som numera också överväger den här lösningen, säger han.

Väggar som pensionstrygghet för företagaren

Pentti Parviainen som jobbat som företagare i 30 år har bott i samma bostad i Majstad i Helsingfors i ungefär 25 år tillsammans med sin fru som äger den andra halvan av bostaden. För fyra år sedan sålde han sitt företag och pensionerade sig tillsammans med sin fru. 

– Som företagare betalade vi den minsta pensionsavgiften för företagare så situationen var ganska typisk: pensionen var inte något vidare. Då funderade vi på om vi skulle sälja hemmet, berättar Parviainen. 

Som företagare betalade vi den minsta pensionsavgiften för företagare så situationen var ganska typisk: pensionen var inte något vidare. Då funderade vi på om vi skulle sälja hemmet.

Enligt honom hade hemmet varit tänkt som en trygghet inför gamla dagar, även om man i företagarvardagen inte tänkte mycket på ålderdomen.

– En kompis till mig förde det omvända bolånet på tal. Jag tänkte direkt att det är precis vad vi behöver. På Aktia fixades pappren i skick och så var det klart med det. Räntan är just nu mycket förmånlig, säger Parviainen nöjt. 

Det omvända bolånet frigjorde förmögenhet ur de egna väggarna som kunde utnyttjas för andra saker. 

– Värdet på bostaden är redan nästan 900 000 euro men vi lyfte endast cirka hundratusen per man i omvänt bolån. De pengarna hade delvis redan använts då det uppstod ett behov av att hjälpa dottern med handpenningen till ett nytt hus, så vi lyfte ytterligare 50 000 euro senare, säger Parviainen. 

I höst åker han till Asien där planen är att resa runt i ett halvår. 

– Det har varit en dröm. Därför har man ju tjänat pengar, för att de ska kunna användas. 

Renovera rör eller tänder?

Oscar Taimitarha, direktör för personkunders låneärenden på Aktia säger att det omvända bolånet är ett sätt att utnyttja den bostadsförmögenhet man redan har. Som säkerhet för det omvända bolånet används oftast en bostadsaktie och lånet kan motsvara upp till hälften av bostadens gängse värde. Fastigheter behandlas från fall till fall.

En person som skött sin ekonomi väl och till exempel betalat av sitt bostadslån under en lång yrkeskarriär kan ha en stor förmögenhet men ofta är den bunden i väggar eller annan fast egendom.

– En person som skött sin ekonomi väl och till exempel betalat av sitt bostadslån under en lång yrkeskarriär kan ha en stor förmögenhet men ofta är den bunden i väggar eller annan fast egendom, konstaterar Taimitarha. 

Särskilt för pensionärer, vars inkomst efter arbetslivet sjunkit, kan situationer i stil med husbolagets rörreparation vara svåra. Antingen kan boendekostnaderna stiga betydligt i form av finansieringsvederlag eller så blir det frågan om att betala en stor renoveringsfaktura på en gång. Då kan bostaden användas som säkerhet för ett omvänt bolån och på så sätt kan man undvika att såväl själva bostaden som också värdepappersplaceringar behöver realiseras.

– Lösningen görs ofta för en period på tio år, för vilken man endast betalar ränta. Efter det kan arrangemanget antingen förnyas eller om situationen ändrat kan bostaden säljas och bytas ut mot en annan. I fall av mycket hög ålder är det möjligt att låntagaren inte längre lever då lånetiden är slut och då kan dödsboet sälja bostaden och betala av lånet, säger Taimitarha. 

Han påminner också om att den genomsnittliga arvtagaren nuförtiden är över sextio år och redan själv har en bra situation.

– För dem är det ofta viktigare att de egna föräldrarna får leva ett gott och bekvämt liv än att de själva får ärva en skuldfri bostad. Om man vill tänka på arvtagarnas fördel är det ofta bra om inte alla besparingar och värdepappersplaceringar använts för till exempel renoveringar. Ett alternativ kan vara att placera besparingar i en sparförsäkring från vilken förmånstagarna snabbt kan lyfta de ärvda medlen för arvsskatt, råder Taimitarha.

Om man vill tänka på arvtagarnas fördel är det ofta bra om inte alla besparingar och värdepappersplaceringar använts för till exempel renoveringar.

Å andra sidan är det också vanligt att lånet lyfts för att hjälpa barn eller barnbarn. Då kan den som lyfter det omvända bolånet hjälpa yngre generationer med till exempel köp av bostad via en gåva. Enligt Taimitarha är alla användningsändamål i sig godtagbara. Banken måste ändå, förutom att försäkra sig om att låntagaren klarar av att betala räntor och kostnader, också ta reda på vad lånet ska användas till eftersom det inverkar på om lånet lyfts som ett bolån eller en konsumtionskredit.

– Om man till exempel behöver göra en större korrigering av tänder är det frågan om en konsumtionskredit, redogör Taimitarha.

Se en inspelning från vårt webinarium om det omvända bolånet här.

Läs mer om det omvända bolånet

Lämna en kontaktbegäran