Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn Läs mera
Webinarium

Webinarium

Anmäl dig till webinarium

Hur blir din förmögenhetsdröm en förmögenhetsplan? / 21.4 kl. 18-19

För oss finländare har det alltid varit en hederssak att snabbt betala bort skulderna. Men borde vi ändå diversifiera vår förmögenhet i olika tillgångsslag redan under lånetiden och på lång sikt dra nytta av ränta på ränta-effekten? Välkommen att höra mer om hur just din förmögenhetsdröm blir en förmögenshetsplan.

Läs mer och anmäl dig här

Hur ser framtiden ut för varvsindustrin och kryssningsbranschen? / 29.4. kl. 10–11 (på finska)

Ljus i horisonten för kryssningsindustrin och framtiden ger varvsindustrin nya möjligheter. Underleverantörsbranschen kommer också att dra nytta av dessa positiva utsikter.

Välkommen på Aktias avgiftsfria webinarium 29.4 kl 10–11 för att höra synpunkter på hur framtiden ser ut för varvsindustrin och kryssningsbranschen. Vi får höra vår chefsekonom Lasse Corins syn på ämnet, varefter vi diskuterar vidare tillsammans med vår företagsgäst Tuomas Riski från Norsepower.

Evenemanget ordnas på finska.

Talare:
Lasse Corin, chefsekonom
Anssi Huhta, direktör för företagskunder
Tuomas Riski, CEO & Partner, Norsepower

Läs mer och anmäl dig här

Tidigare webinarium

Aktian pohjoismaiset pienyhtiörahastot*

Taloyhtiön remontin rahoitus – kannattaako oma vai taloyhtiölaina?

Aktia Personskydd – ekonomisk trygghet vid livets motgångar

Onnistuminen vaatii yrittämistä – yrittäjän henkilövakuutukset ja sosiaaliturva

Sijoitusnäkemys - Mitä odotamme sijoitusvuodelta 2021

Miten muutat vaurastumisunelman suunnitelmaksi?

*Aktia Pankki Oyj (”Aktia”) on tuottanut tämän katsauksen sijoittajien käyttöön. Aktia-rahastoja hallinnoi Aktia Rahastoyhtiö Oy. Aktia Pankki Oyj toimii Aktia Rahastoyhtiö Oy:n asiamiehenä. Informaatio on koottu julkisista lähteistä, joita Aktia pitää luotettavina. Taulukoiden ja graafien tietolähde on Bloomberg. Aktia ei kuitenkaan vastaa sisällön oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämä katsaus on osa Aktian markkinointiaineistoa, eikä sitä välttämättä ole laadittu sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevien säännösten mukaisesti. Mahdollisesti esiteltyihin rahoitusvälineisiin ei sovelleta sijoitustutkimusta koskevia kaupankäyntirajoituksia. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi sijoitusrahaston avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä. Tämä katsaus on tarkoitettu yhtenä monista apuvälineistä avustamaan sijoittajan päätöksentekoa, mutta sijoittajan tekemä sijoituspäätös on viime kädessä hänen omansa ja sen tulee perustua sijoittajan riittävinä pitämiin tietoihin ja tutkimuksiin. Sijoittajan tulee huomioida markkinoilla nopeasti tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset tämän katsauksen sisältöön. Aktia-konserniin kuuluvat yritykset, Aktian yhteistyökumppanit tai näiden yhtiöiden henkilökunta ei vastaa suorista tai epäsuorista tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat tämän katsauksen tai sen osien käytöstä sijoitustoiminnassa. Tämän katsauksen kopioiminen tai lainaaminen kokonaisuudessaan tai osittain on kiellettyä ilman Aktian lupaa.

Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Asiakas vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitettu pääoma voidaan jopa menettää. Rahoituspalvelujen ja -tuotteiden kulut voidaan periä asiakkaalta sijoitustoiminnan tuloksesta riippumatta. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Aktia ei vastaa katsauksessa esitettyjen tuotto-olettamusten toteutumisesta. Annetut tiedot pohjautuvat rahoitusvälineiden historialliseen tuottoon perustuviin oletuksiin, mutta tämä ei ole tae tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. Katsaus ei perustu asiakkaan henkilökohtaisiin tietoihin eikä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sovimme mielellämme ajan henkilökohtaisen sijoittajaprofiilin laatimiseksi henkilökohtaista sijoitusneuvontaa varten. Asiakas voi joutua maksamaan muitakin kuin Aktian välityksellä suoritettavia veroja ja julkisia maksuja. Asiakkaan tulee olla tietoinen siitä, että sijoittamiseen ja sijoitusomaisuuteen liittyy veroseuraamuksia, joiden taloudellisia vaikutuksia ei välttämättä ole huomioitu tässä esityksessä. Asiakkaan pitää itse hankkia tarvittavat tiedot sijoitustensa ja niihin liittyvien päätösten veroseuraamuksista. Säännöt, rahastoesitteet, avaintietoesitteet ja muut viralliset asiakirjat Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimille rahastoille sekä Aktian sijoittajatiedote ovat saatavissa veloituksetta Aktian toimipisteissä ja osoitteessa www.aktia.fi.