Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera
Webinarium

Webinarium

Anmäl dig till webinarium

Här informerar vi om våra kommande webinarium. Nedan kan du se på inspelningar av tidigare evenemang.

Tidigare webinarium

Sijoitusnäkemys 2/21 – mitä odotamme loppuvuodelta 2021? (på finska)

Nya vindar på bostadsmarknaden – så vinner du kampen om ett nytt hem

Miltä näyttää telakkateollisuuden ja risteilyalan lähitulevaisuus? (på finska)

Hur blir din förmögenhetsdröm en förmögenhetsplan?

Yrityksen omistusjärjestelyjen rahoitusmahdollisuudet (på finska)

Aktian pohjoismaiset pienyhtiörahastot* (på finska)

Taloyhtiön remontin rahoitus – kannattaako oma vai taloyhtiölaina? (på finska)

Aktia Personskydd – ekonomisk trygghet vid livets motgångar

Onnistuminen vaatii yrittämistä – yrittäjän henkilövakuutukset ja sosiaaliturva (på finska)

Sijoitusnäkemys - Mitä odotamme sijoitusvuodelta 2021 (på finska)

För att spela videon måste alla cookies på webbsidan accepteras.

*Detta material är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. De uppgifter som presenteras i dettamaterial gäller den situation som rådde under tidpunkten för författandet av publikationen och uppgifterna kan ändras eller kan ha ändrats. De uppgifter som presenterats i materialet ger inte en fullständig beskrivning av placeringsobjektet eller de risker som förknippas med placeringsobjektet.

Placeringar är förknippade med risk för att gå miste om kapitalet delvis eller i sin helhet. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Utgående från exempelberäkningen kan inga pålitliga antaganden om framtida avkastnings- eller värdeutveckling göras. Det finansiella instrumentets historiska avkastning är ingen garanti för dess framtida utveckling.

Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker som framgår av t.ex. faktabladet, lånespecifika villkor och grundprospektet. Aktia Bank Abp ansvarar inte för en direkt eller indirekt förlust eller skada som orsakas av att kunden använt publikationen som grund för sina placeringsbeslut. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet.

Faktabladet, lånespecifika villkor och grundprospektet är tillgängliga på teckningsställen och Aktia Bank Abp:s webbplats på adressen www.aktia.fi