Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det förekommer bedrägeriförsök i Aktias namn för att få tag på nätbankskoder Läs mer
Den långsiktiga placeraren drar nytta av svängiga börskurser

Den långsiktiga placeraren drar nytta av svängiga börskurser

Den 17 februari 2022 Bloggar och artiklar

Detta är marknadsföringskommunikation. Läs placeringsfondens eller specialplaceringsfondens basfakta för investerare innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. 

Kurserna på aktiemarknaden kan svänga rejält redan om små förändringar sker i placeringsobjektens, dvs företagens, verksamhetsmiljö. Fondsparare drar nytta av turbulensen på marknaden genom att köpa även när kurserna går ner.

Camilla Karlberg, försäljningsdirektör med ansvar för privatkunder på Aktia, påminner att placeraren ska vara närvarande på marknaden hela tiden. 

– När man köper kontinuerligt, köper man också ibland till ett lägre pris, klargör Karlberg. Det finns ingen som på förhand kan analysera marknaden så bra att hen kan förutse när börskurserna är som lägst eller som högst. Därför är det av yttersta vikt att man sprider sina köptillfällen över tid, säger Karlberg. Den bästa tidpunkten att börja placera är därför alltid just nu, idag. 

 När man köper kontinuerligt, köper man också ibland till ett lägre pris.

– Ju mindre erfarenhet man har av placerande, desto lättare är det att fatta snabba felbeslut. Ofta börjar man spara då börsen går som tåget och tidningarna skriver om hur stor avkastning placerarna fått. När kurserna sedan börjar svänga och tidningarna skriver om det, drabbas man av panik och säljer. På det sättet får man en dålig helhetsbild av vad det är att placera. Att placera är på riktigt något man ska göra på lång sikt, säger Karlberg.

När marknaden är turbulent ska man komma ihåg vad som genererar avkastning:  företagen och deras resultat.

– Marknaden reagerar ofta på förändringar psykologiskt kraftigare än vad förändringarna egentligen påverkar företagens verksamhet. Till exempel just nu när centralbankerna har meddelat att de slutar stöda de extremt låga räntorna, och i stället långsamt börjar höja räntorna. Det betyder egentligen bara att det blir lite dyrare för företagen att finansiera sin verksamhet. Trots det reagerar marknaden och börskurserna fluktuerar kraftigt. För en som placerar på lång sikt är det viktigt att inte drabbas av panik, säger Karlberg.

Det finns ingen som på förhand kan förutse när börskurserna är som lägst eller som högst. Därför är det av yttersta vikt att man sprider sina köptillfällen över tid. Den bästa tidpunkten att börja placera är därför alltid just nu, idag. 

Bra spridning och kryddor enligt egen smak

Genom att fondspara varje månad är det lätt att få till en bra spridning över tid i portföljen. Det är också bra att sprida sina placeringar geografiskt och i olika branscher.

Som en bra grund för placeringsportföljen lönar det sig att ha en fond som har en bred bas. En fond som består av värdepapper från runt om i världen och från många olika branscher. Sådana är t.ex. Aktias Förvaltningsportföljer, som utnyttjar det bästa sidorna av aktivt investerande och indexinvesteringar. Bland dem kan man välja den produkt som passar bäst enligt sin egen risknivå. Sedan finns det branscher, och t.ex. mindre företag, där det lönar sig att betala lite extra för aktiv portföljförvaltning, så att man kan få ut maximal avkastning.

Karlberg jämför en bra portfölj med matlagning.

– Basen för all bra mat är bra råvaror. Råvaror från runt om i världen, från olika branscher och av olika tillgångsslag. Sen kan man smaksätta rätten med kryddor enligt egna smakpreferenser för att komponera den bästa helheten.

Karlberg ger exempel på fonder som är bra tillägg för att ytterligare diversifiera placeringsportföljen. Aktia Rhein Value som investerar i tyska storbolag, specialinvesteringsfonden Aktia Impact dvs fonden för påverkansinvesteringar samt Aktia Bostäder+ som investerar i bostäder.

Kunder som börjar placera på Aktia, har först en diskussion där man går igenom nuvarande investeringar, tidsplan, målsättningar och lämplig risknivå.

– Vår idé är att placerande alltid ska vara välplanerat. Kunden berättar vilken tidsplan hen vill ha, dvs när vill hen ha tillgång till pengarna. En tioårs period innehåller många toppar och dalar. Det hör till och vi vill att kunden ska kunna sova gott om nätterna. Planen kan alltid revideras, man kan t.ex. diversifiera placeringarna eller öka på summan då börskurserna är låga, säger Karlberg. 

Karlberg råder alla att se över sin förmögenhet och se till att den är tillräckligt diversifierad också med tanke på olika tillgångsslag.

Man kan ha amorteringsfritt för bostadslånen och istället spara i fonder. Så får man enkelt får en diversifierad portfölj utan att höja sina månadskostnader.

– Är t.ex. 80 % av förmögenheten knuten till bostaden, är det kanske bättre att investera i något annat än bostäder. Man kan ha amorteringsfritt för bostadslånen och istället spara i fonder. Så får man enkelt får en diversifierad portfölj utan att höja sina månadskostnader.

Enligt Karlberg lönar det sig för alla att titta på sin förmögenhet som på balansräkningen för ett företag. Ligger allt i bra balans med varandra: investeringar, sparkonto, bostad samt lån?


Försäljningsdirektören för privatkunder, Camilla Karlberg jämför byggandet av en fondportfölj med matlagning: En bra helhet fås av en bra bas, som toppas med kryddor enligt egen smak. – Räntenivån hålls historiskt sett låg, även om den stiger lite, påminner direktör Thomas Lindholm.

Inflationen ett tecken på tillväxt

Inflationen har rusat på euroområdet med hela 5 % under början av året, men enligt den senaste marknadsutsikten blir det en kortvarig topp.

– Inflationen i Europa har framför allt påverkats av de höga energipriserna. När prishöjningen på energi sannolikt avtar, går inflationen ner ganska snabbt. Men blir troligtvis hålls den på årsnivå nära Europeiska centralbankens mål på 2 %, säger Thomas Lindholm, Aktias direktör med ansvar för privatkunders sparande och placeringar.


Grafen visar den verkliga inflationen i euroområdet och i grått marknadsutsikterna för den kommande utvecklingen. Även om energipriserna inte sjunker, kommer de inte att påverka inflationen på samma sätt. På så sätt skulle inflationen gå ner relativt snabbt till ECB mål nivå. (Källa: ECB, Bloomberg)

– Media har planterat en bild där den stigande inflationen och de högre räntorna automatiskt skulle vara dåliga för placeringsmarknaden. Det har det historiskt sett inte varit. Aktiekurserna har alltid stigit även då räntenivån varit betydligt högre än vad den är just nu.

– Historiskt sett är aktier vinnare under perioder av hög inflation. Inflation är ett tecken på tillväxt. När konsumenternas efterfrågan ökar, stiger också priserna. Kan företagen flytta de stigande kostnaderna över till priserna på deras produkter, kommer deras resultat att växa. 

Inflationen gör det ännu mer olönsamt att låta pengarna ligga på ett konto.

Inflationen gör det ännu mer olönsamt att låta pengarna ligga på ett konto.

Under höginflation påverkas traditionella ränteplaceringar, till exempel i statsobligationer och bolagsobligationer. När de långa räntorna stiger minskar nuvarande ränteplaceringars värde, påminner Lindholm.

Situationen i Ukraina kan ytterligare pressa inflationen uppåt. Det här är “det stora okända” som, om det eskalerar, kan sätta press på råvarupriserna och den vägen också på inflationen.

– När det finns många faktorer som påverkar ekonomin, är den bästa placeringsstrategin att sprida ut ägande på olika tillgångsslag geografiskt och till avkastningsmässigt olika inkomstkällor. Den här avvägningen kan man göra själv eller lämna över det till en portföljförvaltare, konstaterar Lindholm.

Läs mer om fondsparande

Bekanta dig med våra fonder och börja spara

Den historiska avkastningen är ingen garanti för fondernas framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Värdet på en fondandel kan stiga eller sjunka, och placeraren kan förlora sina placerade medel helt eller delvis. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kundens framtida resultatet omfattas av beskattning beroende på varje investerares personliga situation och som kan förändras i framtiden. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker, vilka framgår till exempel ur fondens basfakta för investerare och fondprospekt.