Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Rysslands angrepp mot Ukraina har börjat

Rysslands angrepp mot Ukraina har börjat

Den 22 februari 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Ryssland har igår förklarat utbrytarregionerna Luhansk och Donetsk i östra Ukraina som självständiga områden och har efter det skickat in sina trupper till områdena. Marknaden har reagerat med att sälja risk: aktierna har sjunkit globalt, räntorna på statsobligationerna har sjunkit och oljepriset har stigit. Den största förloraren har varit den ryska marknaden där aktierna har rasat, räntorna på ryska statslån har stigit samt ryska valutan försvagats.

När första chocken är över kommer fokus att skifta på vad som händer till näst. Hur stora kommer sanktionerna att vara och hur Ryssland svarar på dem samt om vi ser kränkningar på nya områden. Om Ryssland nöjer sig med att ta över de områden som de redan nu kontrollerar, kommer marknaden att fokusera på sanktionerna och deras inverkningar. Om man jämför med händelserna i Krim i februari 2014 så blev marknadsreaktionerna relativt modesta. Då var sanktionerna i och för sig ganska milda. Nu kommer vi troligen att se mycket kraftigare sanktioner.

Just nu håller vi vår allokering oförändrad och aktievikten i neutralt. Riskerna på marknaden är höjda men med hänsyn till marknadsutvecklingen under början av året är också aktievärderingarna redan lockande. Ifall läget inte eskaleras vidare tror vi att marknaden kan stabileras relativt snabbt.


Marknadsöversikten är skriven av allokeringsdirektörerna Tommi Tähtinen och Patrik Moring.