Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Ryssland anföll Ukraina – rörelserna på placeringsmarknaden förväntade

Ryssland anföll Ukraina – rörelserna på placeringsmarknaden förväntade

Den 24 februari 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

De ryska marktrupperna överskred Ukrainas gräns från flera olika håll. Stridsvagnar och annan materiel har överskridit gränsen i flera områden i norra Ukraina och från Krimhalvön i söder. Dessutom har luftanfall riktats mot flygbaser och andra objekt i syfte att paralysera Ukrainas militära infrastruktur. Enligt preliminära uppgifter har man ännu inte sett något betydande motstånd från Ukrainas sida. Det är dock svårt att få en exakt bild av läget eftersom en stor del av nyheterna präglas av en stark politisk agenda.

Marknadsreaktionen var förväntad. Tillgångsposternas priser, som betraktats som en skyddshamn, steg och placeringar med hög risk såldes genomgående. Guldet, de amerikanska och tyska statsobligationerna samt dollarn blev dyrare och aktiemarknaden sjönk. Oljepriset steg ytterligare när det på marknaden spekulerades om framtida utmaningar på utbudssidan. I skrivande stund finns det inga betydande avkastningsskillnader mellan delmarknaderna i väst. I USA (S&P 500) och i Europa (Stoxx 600) sjönk börsen till mellan 2 och 3 % och på tillväxtmarknaden (MSCI EM) till -3,5 %. Volatilitetsindexet VIX, som återspeglar osäkerheten på marknaden, steg snabbt till ungefär 37 punkter. I historisk kontext är denna siffra dock inte på något sätt exceptionell och ligger klart under nivåerna för till exempel coronakrisen (84), finanskrisen (83) och eurokrisen (48).

Ur placerarens synvinkel råkade konflikten i Ukraina inträffa i en utmanande tid. Placeringsmiljön genomgår också i övrigt en omfattande strukturomvandling eftersom de ekonomiska aktörerna försöker anpassa sig till en ny miljö där inflationen och den ekonomiska tillväxten är högre än genomsnittet, de västliga centralbankerna håller på att strama åt sin penningpolitik efter en lång paus och de längre marknadsräntorna har börjat stiga. Förändringarna i verksamhetsmiljön är redan i sig en god orsak till den ökade osäkerheten och marknadsvolatiliteten, och detta underblåses förstås ytterligare av krisen i Ukraina.

Det är förståeligt att krisen i Ukraina orsakar oro särskilt i Finland, men i ett globalt sammanhang och med tanke på den globala placeringsmarknaden är det fråga om en enskild geopolitisk kris, vars konsekvenser för världsekonomins tillväxt, företagens resultatutveckling och centralbankernas framtida penningpolitik sannolikt blir begränsade. Varje situation är naturligtvis unik, men i historien har marknaden alltid återhämtat sig rätt snabbt från geopolitiska chocker, vare sig det handlat om terroristattacker mot västländerna, Iraks invasion av Kuwait, bombningen av Syrien eller Rysslands anfall mot Georgien 2008. 

Händelsen ändrar inte vår tidigare syn på placeringsmarknaden. Aktiemarknadens prissättning i förhållande till den rådande ekonomiska tillväxten och företagens resultatutveckling har återigen blivit en grad förmånligare. I Europa, Japan och på tillväxtmarknaden ligger börsen redan ställvis under medianen för de senaste 10 åren. USA ligger fortfarande något över den historiska medianen, men diskussionen om aktiemarknadens allmänt höga prisnivå är inte längre relevant.

Företagens resultatutveckling har varit stark och överskridit analytikernas prognoser både i USA och i Europa under den senaste rapporteringsperioden. För vissa aktiemarknadssegment har korrigeringsrörelserna dessutom varit betydande redan före krisen i Ukraina. Exempelvis har prissättningen av vissa bolag med lägre marknadsvärde blivit mycket attraktiv med tanke på de framtida utsikterna.

Världsekonomin fortsätter att växa, förväntningarna på centralbankernas åtstramade penningpolitik har på kort sikt skjutit över målet och öppnandet av ekonomin efter coronakrisen pågår fortfarande. Volatiliteten kommer sannolikt att ligga kvar på en hög nivå under de kommande dagarna och veckorna, men vi kommer inte att sälja placeringar med hög risk på dessa nivåer – vi håller tvärtom utkik efter utvalda köptillfällen.

 

Marknadsöversikten är skriven av allokeringsdirektör Samu Lang.