Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Chefsekonomens blogg: Hur påverkar den ryska attacken finska hushåll?

Chefsekonomens blogg: Hur påverkar den ryska attacken finska hushåll?

Den 25 februari 2022 Bloggar och artiklar

Finlands beroende av Ryssland har stadigt minskat. År 2020 riktade sig 4,5 % av Finlands export mot vår östra gräns. 2013 var andelen fortfarande cirka 10 %. Exporten är ganska decentraliserad och till största del är det fråga om utrustning och maskiner, samt produkter från kemi- och pappersindustrin. Ryssland står för 8,7 % av vår import och vi köper därifrån framför allt energi och olja. Importen är också det största frågetecknet nu: ungefär hälften av Finlands bränsle kommer från Ryssland.

 

Ryssland viktig för många företag

Även om Rysslands andel av Finlands export har minskat är den fortfarande viktig. År 2021 exporterades produkter och tjänster för totalt 4,3 miljarder euro. Siffran motsvarar omsättningen för tiotals, om inte hundratals, små och medelstora företag. Det finns med andra ord fortfarande betydande företagsspecifika risker i den ryska handeln, trots att om handeln minskar eller till och om helt upphör inte spårar ur hela finska ekonomin.

 

Den globala världen påverkar också finländska konsumenter

Vi är delvis utsatta för globala priser. För tillfället är den tydligaste ekonomiska konsekvensen för finländska konsumenter råoljans stigande pris. Bensinpriset i pumpen reagerar tydligt på världsmarknadspriset på olja och när priset stiger lönar det sig att förbereda sig på ännu högre priser då man nästa gång fyller på. De som värmer sitt hus med olja står också inför samma utmaning. Däremot har utvecklingen på elmarknaden varit mer måttlig. Det är åtminstone ingen förändring i elpriset ännu.

Osäkerheten återspeglas omedelbart på världens börser och därmed också på finländarnas placeraringar och sparningar. Inverkningen är klart negativ, men upp- och nedgångar i marknaden är vardag för placerare.

 

Vi är en del av Europa och världsekonomin

Även om den finska ekonomins beroende av Ryssland klart har minskat är vi fortfarande en del av den europeiska och globala ekonomin. Att Ryssland invaderat Ukraina kommer att öka osäkerheten avsevärt både här och på andra håll. Krisen påverkar också Finland, vare sig vi vill det eller inte. Osäkerhet är gift för investeringar i våra exportländer, och Finland exporter speciellt investeringsprodukter. 

 

Sanktionerna avgör mycket

Sanktioner mot Ryssland kommer att ha en stor betydelse för krigets ekonomiska konsekvenser. Det är dock bra att beakta att handel med ryska företag troligtvis är tvivelaktigt i framtiden, oavsett om sanktioner ställs eller inte.

 

Lasse Corin lasse.corin(at)aktia.fi
Twitter: @lassecorin

 

Chefsekonomens andra blogginlägg hittar du på aktia.com