Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Marknadskommentar 28.2.2022

Marknadskommentar 28.2.2022

Den 28 februari 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Rysslands beslut att anfalla Ukraina har varit en chock för hela världen. Ryssland har valt vägen som gör landet till en paria inför hela världen som samlas för att stöda Ukraina. Att kriget började var också en chock för placeringsmarknaden. Värdet på aktier föll, räntenivån sjönk, dollarn förstärktes och värdet på guld steg. Energipriserna steg också klart. Den största nedgången sågs givetvis på den ryska aktiemarknaden.

I slutet på veckan såg vi redan en återhämtning från det värsta och på veckonivå var resultatet inte så dåligt. Börsen i USA klarade sig t.o.m. till en positiv veckoförändring. Bakom återhämtningen låg säkert tanken om att sanktionerna inte var så starka som man hade förberett sig på.

Under veckoslutet samlades västvärlden för att bestämma om nya klart kraftigare sanktioner. De största ryska bankerna samt centralbanken förhindras från att göra transaktioner på valutamarknaden, vilket betyder att de inte har tillgång till de stora valutareserverna som fungerar som krigskassan i läget. Senast nu kommer varenda invånare i Ryssland att känna av sanktionerna.

Idag, på måndagen, har marknaden öppnats ner igen. Det är ingen panik på marknaden, men placerarna försöker ta reda på hur deras portföljer påverkas av de nya sanktionerna. Ryska värdepapper har blivit omöjliga att investera i, det går inte att sälja ryska aktier eller byta rubeln mot utländsk valuta. Värdet på rubeln föll mera än 20 % genast på morgonen och den ryska aktiemarknaden har inte ännu öppnats för idag. Den goda nyheten är att den ryska ekonomin är relativt liten, medan den dåliga nyheten är att hela världen, speciellt Europa, är mycket beroende av rysk energi. Därför är det avgörande hur detta påverkar energipriserna och hur länge situationen varar. Ifall situationen dröjer ut kommer tillväxten i ekonomin och företagsresultaten bli lägre.

Vad ska man göra nu?

Aktiesvängningarna har blivit stora efter att kriget började. Förra veckan såg vi aktierna vända från ett stort minus på förmiddagen till ett stort plus på eftermiddagen. Det är många som söker efter möjligheter i krisen, och samtidigt många som ser stora risker och vill dra sig bort från marknaden. Då det svänger kraftigt på marknaden kan man lätt hamna i fel takt om man gör stora och snabba förändringar i sin portfölj.

Nu är det viktigt att påminna sig om sina målsättningar för placeringsverksamheten. Om det inte har skett förändringar i målsättningarna så borde man hålla sig till sin plan. För mycket risk är ju inte bra om läget fortsätter, men det kan också vara väldigt svårt att gå in tillbaka på marknaden ifall man gjort en panikförsäljning. Enligt undersökningar går många placerare, som sålt under kriser, aldrig tillbaka in i marknaden. Det är problematiskt, då de bästa avkastningarna oftast görs under de sämsta tiderna.

I vår strategi håller vi aktierna i neutralt läge, där vi varit sen i slutet på december. Tillväxten ser ännu bra ut men geopolitiska riskerna samt den åtstramande penningpolitiken minskar lusten att öka på riskerna. Vi följer med marknaden och är vid behov färdiga att agera snabbt ifall möjligheter uppstår.

 

Marknadskommentaren är skriven av Kalle Ainala, direktör för allokeringslösningar, och allokeringsdirektör Patrik Moring.