Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Engångsbekräftelsekoden som används för aktivering i Finnair Visa-applikationen når inte kunderna för tillfället.

Felet åtgärdas för närvarande. Vi beklagar besväret som detta medför.

Meddelande om avbrott i behandlingen av uppdrag i vissa tredje parts fonder distribuerade av Aktia med investeringar relaterade till Ryssland

Meddelande om avbrott i behandlingen av uppdrag i vissa tredje parts fonder distribuerade av Aktia med investeringar relaterade till Ryssland

Den 1 mars 2022 Kundmeddelanden

Ryssland har stängt Moskvabörsen från utländska placerare 28.2.2022. I praktiken innebär detta att värdeberäkningen och behandlingen av uppdrag avbrutits i fråga om de fonder där den huvudsakliga marknadsplatsen utgörs av Ryssland. Hittills har Carnegie, Swedbank och Swedbank Robur meddelat Aktia att de stänger fonderna tillfälligt enligt fondreglerna. 

Avbrottet gäller åtminstone nedanstående fonder: 

  • Swedbank Robur Östeuropa
  • Swedbank Robur Rysslandsfond 
  • Swedbank Russian Equity 
  • Carnegie Rysslandsfond 

Fonderna stängs för att säkra kundernas likvärdiga behandling. Det är en lagstadgad åtgärd som ett fondbolag ska vidta när det inte är möjligt att göra en tillförlitlig värdering av fondens innehav. Principen om likvärdig behandling är en central princip i fondlagstiftningen. 

Andelsägare kan lämna in uppdrag till fonderna även under handelsavbrottet. Uppdragen behandlas dock inte under avbrottet och det är inte möjligt att lösa in tillgångar. Uppdragen behandlas då fondernas verksamhet öppnas och värderas i enlighet med den sedvanliga praxisen på den dag då uppdrag igen kan behandlas. 

Avbrottet är tillfälligt men är i kraft tills vidare. Fonderna öppnas för teckningar och inlösen genast då fonderna öppnas för uppdrag. 

Beräkningen av sparsumman för de spar- och pensionsförsäkringar som erbjuds av Aktia Livförsäkring Ab har avbrutits för de försäkringsavtal som innehåller ifrågavarande fonder tills fondernas värden igen är tillgängliga och bolaget kan beräkna sparsummans värde. Oavslutade uppdrag genomförs genast när det igen är möjligt att tillförlitligt beräkna fondandelarnas värde. 

 

Uppdaterat 11.3:

Fondens senaste publicerade värde mostvarar nödvändigtvis inte gängse värdet vid tidpunkten då handeln möjligen öppnas igen.