Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Markkinaraati: Uppgången i oljepriset är temporär

Markkinaraati: Uppgången i oljepriset är temporär

Den 11 mars 2022 Marknadsrådet, Markkinaraati

Den radikala minskningen av den ryska oljan på marknaden har snabbt höjt världsmarknadspriset på olja. Kauppalehtis marknadsråd Markkinaraati bedömer dock att den snabba uppgången i oljepriset blir temporär.

–  Det tar lång tid innan den ersättande kapaciteten kan byggas på andra ställen. Oljeinvesteringarna har nämligen minskats under de senaste tio åren på grund av det gröna skiftet, sade Juuso Atrila, portföljförvaltare för Aktias råvarufond.

Atrila påminde om att det gröna skiftet höjer efterfrågan på industrimetaller, vilket håller råvaruindexet högt även i fortsättningen.

– Det gröna skiftet är dock någonting positivt och det påskyndas av att vi nu avstår från de ryska fossila energikällorna. Samtidigt påskyndar investeringar i anslutning till det gröna skiftet också den ekonomiska tillväxten, bedömer Atrila. 

I marknadsrådet deltog utöver Juuso Atrila från Aktia även Danske Banks forskningschef Heidi Schauman och Nordeas ekonom Kristian Nummelin.

För att spela videon måste alla cookies på webbsidan accepteras.