Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Marknadskommentar 16.3.2022

Marknadskommentar 16.3.2022

Den 16 mars 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Ryska kriget i Ukraina fortsätter för tredje veckan nu. Utöver den mänskliga tragedin skakar kriget även ekonomierna och placeringsmarknaden. De stora svängningarna som vi sett på marknaden baseras till en del på verkliga ekonomiska följder men också till en del på en rädslofaktor och osäkerhet som hör till krig. Ingen vet hur eller hur länge kriget fortsätter. 

Än så länge har vi inte många säkra följder av kriget. En säker följd är dock att Ryssland genom sina aktioner isolerat sig nästan totalt från den internationella ekonomin. Sanktionerna och det att internationella bolag själv beslutat att dra sig bort från den ryska marknaden krossar den ryska ekonomin. Utöver det har Ryssland kastats ut ur placeringsmarknadsindexen. Ryssland har blivit oinvesterbar för en lång tid framöver, oavsett vad som händer i kriget.

En annan säker sak är att priset på energi, råvaror och spannmål stigit kraftigt och detta leder till en högre inflation överallt i världen. Med tanke på ekonomisk tillväxt är det främst frågan om hur länge läget fortsätter och vartåt priserna rör sig i fortsättningen. Kommer de att fortsätta ännu högre eller kommer vi att se en stabilisering på den nuvarande nivån eller lägre. Detta beror väldigt mycket på vad som händer i kriget.

Uppgången i inflationen kommer att inverka på centralbankernas kommande penningpolitik. Att hålla inflationen under kontroll är centralbankernas uppgift men eftersom det nu handlar om en chock i utbudet, och inte i efterfrågan, är det väldigt osäkert hur centralbankerna kan påverka situationen. Därför måste de också ta hänsyn till tillväxtutsikterna speciellt ifall läget ser ut att dra ut.

Från placeringsmarknadens synvinkel är den ekonomiska tillväxten och resultattillväxten avgörande. Uppgången i energi- och andra råvarupriser kommer att skära en del av tillväxten trots att ekonomin nu är mindre beroende av energi än under tidigare energikriser. Den andra viktiga komponenten från placeringsmarknadens synvinkel är åtstramningen av penningpolitiken som ser ut att fortsätta som planerat trots det påbörjade kriget.

På grund av marknadens nedgång har aktievärderingarna sjunkit klart under årets första månader. För tillfället är värderingarna under den långsiktiga mediannivån på alla marknader utom USA. På motsvarande sätt har avkastningsutsikterna blivit klart bättre också i de mera riskfyllda ränteklasserna. Både räntenivån och riskmarginalerna har stigit till en lockande nivå. Som helhet ser placeringsutsikterna redan ganska lockande ut men man måste också komma ihåg att riskerna för tillväxten är verkliga. Tills vidare håller vi allokeringen neutral i Aktias portföljer men har noterat att lockande tillfällen kan öppnas i det nuvarande läget.


Marknadskommentaren är skriven av allokeringsdirektör Patrik Moring.