Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Marknadskommentar 21.3.2022

Marknadskommentar 21.3.2022

Den 21 mars 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Det mänskliga lidandet fortsätter i Europa då kriget i Ukraina pågår för fjärde veckan. Trots allt det hemska som händer har placeringsmarknaden lugnat ner sig märkbart.

Till en början var chocken dominerande i prissättningen på marknaden och alla egendomsklasser sjönk kraftigt. Så småningom prissätter man rädslan mindre och riktiga händelser och risker allt mer.

När man ser på aktiemarknaden var förra veckan redan riktigt bra, och nu börjar kursnivån vara högre än dagen innan krigets början på nästan alla marknader. Detta betyder ju inte att situationen skulle vara märkbart bättre och att riskerna skulle vara lösta. Kurserna var ju nere redan innan krigets början och avkastningarna för i år är fortfarande negativa.

När rädslofaktorns roll i prissättningen är mindre kommer energi- och råvarupriserna samt centralbankerna att ligga mer i fokus. Energipriserna är ju väldigt viktiga både för tillväxten och inflationen, som ju styr centralbankerna väldigt starkt. Matprisernas uppgång ser också oundviklig ut och detta kommer att minska konsumenternas möjligheter för annan konsumtion. Speciellt för tillväxtekonomierna har matpriserna en avgörande betydelse.

Med avseende på den ekonomiska utvecklingen är det positivt att oljepriset inte längre är lika viktigt som ännu för några årtionden sedan. Investeringarna i förnybar energi minskar beroendet ytterligare samtidigt som de ökar aktiviteten i ekonomin. Ifall kriget inte sprids vidare är tillväxtutsikten inte ännu allvarligt skadad. Tillväxten kommer att sakta ner men ännu verkar det inte omöjligt att undvika en recession. Ifall läget drar ut är risken höjd men än så länge håller den starka grunden läget stabilt.

Man kan redan märka en stark nyans av en försvagad omgivning i prissättningen på placeringmarknaden. Trots det kan man nog inte säga att marknaden skulle vara färdig för en recession. Placerarna är nog väldigt försiktiga och håller mindre riskfyllda klasser än tidigare. Speciellt har systematiska placerarna minskat sina aktievikter till en väldigt låg nivå. Ifall kriget inte eskaleras vidare finns det fortfarande lockande möjligheter nu när värderingarna har sjunkit kraftigt. Med detta i tankarna är det ändå bra att komma ihåg att tillväxtutsikternas risker ligger på den nedre sidan samtidigt som centralbankerna håller på att normalisera penningpolitiken. Vi håller vår aktievikt kvar på neutralnivå.Marknadskommentaren är skriven av allokeringsdirektör Patrik Moring.