Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
En månad av krig, vad säger konjunkturindikatorerna?

En månad av krig, vad säger konjunkturindikatorerna?

Den 28 mars 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Ryssland inledde ett anfallskrig mot Ukraina för ungefär en månad sedan. Sedan dess har ett flertal konjunkturindikatorer publicerats och de avslöjar hur konsumenter och företagare har reagerat på kriget och osäkerheten det medfört. Än så länge ger indikatorerna en förvånansvärt positiv bild av situationen.

OECD förutspår en dämpad ekonomisk tillväxt

OECD publicerade en uppdaterad ekonomisk prognos i mars. I prognosen utgick man från att de ekonomiska effekterna man sett under krigets första två veckor kommer att fortsätta under de följande 12 månaderna. Detta gäller särskilt råvarupriserna.

Enligt prognosen bromsar kriget den globala ekonomiska tillväxten med 1,1 procentenheter, i USA med en procentenhet och i euroområdet med 1,4 procentenheter. Effekten är klart negativ, men trots det förutspår man en tillväxt på 2–3 procent för de berörda ekonomierna år 2022.

Kraftig initial reaktion från konsumenterna

I torsdags publicerades siffrorna för konsumentförtroendet i euroområdet. Som väntat hade förtroendet sjunkit avsevärt. I februari var talet -8,8 och i mars -18,7 när kriget redan börjat. Nedgången var betydande och återspeglar väl hur konsumenterna tänker. Nyhetsrapporterna har så klart och med god orsak varit nattsvarta, vilket har påverkat konsumenterna kraftigt. Konsumenternas förtroende sjönk men var ändå starkare än under coronavåren, eurokrisen eller finanskrisen. Hur förtroendet utvecklas beror på hur kriget fortsätter.

Euroområdets inköpschefsindex starkare än väntat

I torsdags publicerades euroområdets inköpschefsindex. Inköpschefsindexen beskriver tillväxtutsikterna i olika branscher för den närmaste tiden. De grundar sig på undersökningar som inköpschefer svarat på och ger en konkret bild av företagens situation och utsikter. Ett värde på över 50 indikerar tillväxt medan ett värde under 50 innebär en nedgång. I mars låg inköpsindexet för tjänster i euroområdet på 54,8 och för industrin på 57. Utsikterna är alltså fortsättningsvis goda för båda sektorerna. Indextalen sjönk visserligen jämfört med månaden innan men låg ändå över långtidsgenomsnittet. 

Den verkliga kostnaden realiseras först i framtiden

Totalt sett har konjunkturbarometrarna i detta begränsade urval utvecklats i linje med eller något över förväntningarna. Det är bra, men ju längre kriget fortsätter desto större blir osäkerheten kring råvarumarknadernas utveckling. Ryssland och Ukraina är viktiga exportörer av metaller, energi och livsmedel. Ett plötsligt energiexportstopp skulle ha förödande konsekvenser för alla länder. Samtidigt är tillgången på spannmål särskilt i utvecklingsländer ett extremt oroande fenomen.

Marknadsöversikten är skriven av chefsekonom Lasse Corin.