Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Megatrenderna består trots krigets skugga

Megatrenderna består trots krigets skugga

Den 11 april 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Förutom en enorm mänsklig katastrof har kriget i Ukraina även orsakat betydande fluktuationer på placeringsmarknaden. Många finländska investerare har fått ta sig en funderare när det gäller sina inhemska aktier eftersom man enligt gammal visdom inte kan påverka geografin. 

Av geografiska orsaker har många bolag helt naturligt haft affärsverksamhet i Ryssland och på grund av anfallskriget har vart och ett av dessa bolag tvingats överväga om sådana verksamheter är värda att behålla. Merparten av företagen har frivilligt lämnat den ryska marknaden och de få som stannat kvar gör det med skarp motvilja. 

Trycket från samhället gör beslutet att lämna Ryssland enkelt, men samtidigt måste placerare och företagsledningar oundvikligen fundera på vad detta innebär med tanke på varje bolags framtidsutsikter. I skrivande stund ligger OMX Helsinki på ungefär samma nivå som kvällen när anfallet inleddes, vilket jag tycker är ganska överraskande. Avkastningen på enskilda aktier har dock varit ganska varierande. Man kan konstatera att marknaden fungerat ganska effektivt eftersom Nokian Renkaat, Fortum och Olvi, som har störst exponering mot ryska marknaden, finns bland de aktier som gett minst avkastning efter Rysslands attack den 24 februari. 

När den ökande inflationen både höjer räntorna och samtidigt pressar ett flertal företags marginaler under det pågående kriget och med coronapandemin i bakgrunden som fortsättningsvis stökar till produktionskedjor är utsikterna för den närmaste tiden exceptionellt oklara inför resultatperioden för det första kvartalet.   

Även om utsikterna för den närmaste framtiden är grumliga lönar det sig att rikta blicken mot horisonten. De globala megatrenderna kvarstår och till exempel övergången till förnybar energi med låga utsläpp bara fortsätter att accelerera när Europa försöker bli oberoende av Rysslands fossila energikällor. Samtidigt har den digitala utvecklingen som coronapandemin satt fart på fortsatt och världens befolkning blir äldre i samma takt som innan kriget. 

Ser man på större företag är Helsingforsbörsen fortsättningsvis industribetonad, men det är värt att konstatera att det även finns ett flertal placeringsobjekt bland och bakom de större bolagen som gynnas av de ovannämnda megatrenderna. Neste, SSAB och Wärtsilä är bra exempel på bolag som bidrar till ett Europa med mindre utsläpp. QT Group och till exempel Talenom är för sin del bra exempel på bolag som bidrar till att digitalisera världen och det finns ständig efterfrågan på Revenios ögontrycksmätare allteftersom befolkningen blir äldre. 

Världen förändras omkring oss och då kan det ibland vara bra att ta en kopp kaffe och reflektera en stund på sin egen portfölj och om man borde anpassa den enligt världen. 

Marknadsöversikten är skriven av Equity Advisor Mikko Aalto.