Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Autocall Finland Kupong III ger möjlighet till god avkastning redan med en måttlig kursutveckling

Aktia Autocall Finland Kupong III ger möjlighet till god avkastning redan med en måttlig kursutveckling

Den 16 maj 2022 Bloggar och artiklar

Aktia Autocall Finland Kupong III som från och med idag kan börja tecknas är en placeringsprodukt skräddarsydd för den just nu rådande marknadssynen som ger möjlighet till en 6,5 procents årlig avkastning under högst fem års tid. Placeringens avkastning grundar sig på kursutvecklingen för de största bolagen på Helsingforsbörsen.

Försäljningstiden för den här produkten har tagit slut. Vi tar regelbundet fram nya för marknadsläget skräddarsydda strukturerade placeringsprodukter. De placeringslösningar som just nu finns att teckna hittar du här.

Kriget i Ukraina, förväntningarna på stigande räntor och den tilltagande inflationen har tryckt ner aktiekurserna överallt i världen sedan början av året. Helsingforsbörsen har rentav lidit mer än genomsnittet av situationen. Samtidigt som riskerna förknippade med aktier har stigit, är också avkastningspotentialen från den riskfria räntemarknaden, såsom depositioner, fortfarande mycket låg. 

Även om detta allmänt inte förväntas bli ett rekordår på aktiemarkanden är förväntningarna ändå måttliga, enligt Thomas Lindholm, Aktias direktör med ansvar för personkunders sparande och placeringar.

– Enligt Aktias senaste placeringsutsikt har aktiemarknaden förutsättningar att klara sig torrskodd genom året och avkastningen för aktier förväntas sträcka sig till en 0-5 procents nivå globalt detta år.

Portföljförvaltare Paavo Ahonen från Aktia ser ännu intressanta möjligheter på Helsingforsbörsen. Enligt honom är analytikernas konsensus att man förväntar sig att bolagens resultattillväxt fortsätter även om osäkerheten just nu är större på grund av kriget och inflationen.

Till exempel finansbranschen är fortfarande intressant och också bland annat den förnybara energiproduktionens och ict-branschens utsikter är goda.

– Till exempel finansbranschen är fortfarande intressant och också bland annat den förnybara energiproduktionens och ict-branschens utsikter är goda.

Situationen för maskinverkstädernas del är enligt Ahonen osäkrare men även de har rapporterat om bättre orderingångar än förväntat. Vissa branscher, såsom handelssektorn, har enligt honom dragit nytta av coronatiden då konsumenterna istället för tjänster har köpt varor.

– Coronarestriktionerna ändrade konsumenternas beteende. Det återstår att se vilken effekt slopandet av restriktionerna kommer att ha.

En placeringsmöjlighet skräddarsydd för ett måttligt positivt marknadsläge

Enligt Thomas Lindholm är autocall-placeringen som nu kan tecknas en möjlighet för placeraren att utnyttja det rådande marknadsläget. Placeringens fasta årliga ränta på 6,5 % är bunden till att OMX Helsinki 25-indexet hålls minst på sin nuvarande nivå. Indexet beskriver kursutvecklingen för Helsingforsbörsens 25 mest bytta aktier.

– Indexet består av finländska storbolag, vars Rysslandsrisk huvudsakligen redan dragits av från aktiekursen. Produktens uppbyggnad passar förväntningen om ett måttligt aktieår bra. Produkten kombinerar en möjlighet till en god avkastning redan om aktiekursen hålls på sin nuvarande nivå med ett skydd mot en kursnedgång på upp till 30 %.

Produktens uppbyggnad passar förväntningen om ett måttligt aktieår bra. Produkten kombinerar en möjlighet till en god avkastning redan om aktiekursen hålls på sin nuvarande nivå med ett skydd mot en kursnedgång på upp till 30 %.

– För en placerare som inte tror att den finländska aktiemarknaden under fem år sjunker med över 30 % kan detta vara ett bra tillägg till en väldiversifierad placeringsportfölj. För den här typen av placeringar är vår rekommendation att den får utgöra högst 10 % av portföljen, understryker Lindholm.

Aktia har gjort den här typen av placeringsprodukter skräddarsydda för marknadsläget redan under flera års tid. Alla har hittills enligt Lindholm förfallit i förtid då avkastningsvillkoret uppfyllts redan efter det första året.

– Om det går så att avkastningsvillkoret uppfylls först under de följande åren, betalas den fasta kupongavkastningen ut också för de föregående åren om indexet hålls minst på startdagens nivå. Om det dock ändå blir ett gott aktieår kan man genom produkten inte dra nytta av en stegring i raketfart, utan avkastningen är ändå den samma 6,5 % per år, påminner Lindholm.

Teckningstiden för Aktia Autocall Finland Kupong III är 16.5-17.6.2022. Minimiteckningen är 5 000 euro.  

Mer om ämnet:
De finska aktierna står inför något nytt – vad ska placeraren beakta?

Försäljningstiden för den här produkten har tagit slut. Vi tar regelbundet fram nya för marknadsläget skräddarsydda strukturerade placeringsprodukter. De placeringslösningar som just nu finns att teckna hittar du här.

Aktia Autocall Finland Kupong III är ett 1–5-årigt placeringsinstrument som emitterats av BNP Paribas ISSU. Ingen säkerhet har ställts för aktiecertifikatet. Aktiecertifikatet omfattar en emittentrisk. Om risken realiseras kan emittenten på grund av insolvens inte återbetala lånet. Placeringar är alltid förknippade med en risk för att gå miste om kapitalet delvis eller i sin helhet. Det finansiella instrumentets värde kan stiga eller sjunka. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker som framgår av t.ex. basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet. Basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet är tillgängliga på samtliga teckningsställen och Aktia Bank Abp:s webbplats på adressen www.aktia.fi.