Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Aktias bioindustrifond samlade in 68 miljoner euro i kapital under första omgången – placerarnas intresse för impact investing är starkt

Aktias bioindustrifond samlade in 68 miljoner euro i kapital under första omgången – placerarnas intresse för impact investing är starkt

Den 20 juni 2022 Bloggar och artiklar

Det här är en annons. Före det slutliga placeringsbeslutet bör du sätta dig in i den alternativa fondens fondavtal och väsentliga och tillräckliga uppgifter enligt 12 kap. i AIFM-lagen.

Aktias i ordningen andra kapitalfond Aktia Bioindustri I Kb (“fond”) samlade in cirka 68 miljoner euro under den första finansieringsomgången. Fonden nådde sin första stängning i början av juni och tack vare Aktia kapitalförvaltnings kunders stora intresse för fonden nådde också ett av fondens placeringsobjekt Taaleri Bioindustry I Kb (“målfonden”), sin målstorlek på 80 miljoner euro redan under första finansieringsomgången. På samma gång anslöt sig statens Klimatfond - The Finnish Climate Fund med 10 miljoner euro som ankarplacerare i målfonden. Påverkansinvesteringsfonden Aktia Impact placerade också i fonden.

Bioindustri-fonden är en föregångare inom impact investing dvs. påverkansinvesteringar och den klassas som en så kallad mörkgrön fond i 9:de artikeln i EU:s förordning om hållbar finansiering.

Målfonden avser att placera i produktionsanläggningar för industriell produktion, som är färdiga eller under uppbyggnad, som kan påskynda ökningen produktionen inom bioindustrin i Finland och utomlands. Genom placeringarna möjliggör man teknologier och innovationer, som behövs för att bygga en mer hållbar framtid. På samma gång stöder man finländskt företagande och finländska innovationer, skapar arbetsplatser i Finland och stöder tillväxten av den inhemska marknaden för bioindustri.

Direktören för Aktias kapitalfonder Jarkko Sirenius berättar att finansieringsomgången lyckades bra:

– I samarbete med Taaleri vill vi erbjuda våra kunder intressanta möjligheter för påverkansinvesteringar. Bioindustri är en starkt växande marknad, och den nya fonden är ett utomordentligt tillägg till vårt utbud av påverkansinvesteringar. Vi ser att det finns ett stort intresse bland placerare för olika möjligheter inom påverkansinvesteringar som främjar hållbar utveckling.

Placeringar är förknippade med risk för att gå miste om kapitalet delvis eller i sin helhet. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Utgående från exempelberäkningen kan inga pålitliga antaganden om framtida avkastnings- eller värdeutveckling göras. Det finansiella instrumentets historiska avkastning är ingen garanti för dess framtida utveckling. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kundens framtida resultat för placeringsverksamheten beror på beskattningen, som i sin tur beror på respektive placerares personliga situation och som kan förändras i fortsättningen. Kunden ska alltid före placeringsbeslut fattas sätta sig in i det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker som framkommer till exempel i den alternativa fondens fondavtal och väsentliga och tillräckliga uppgifter i enlighet med 12 kap. i AIFM-lagen. Fondavtalet, väsentliga och tillräckliga uppgifter i enlighet med 12 kap. i AIFM-lagen, villkor för vinstutdelningslån, basfakta och andra officiella dokument samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare är tillgängliga avgiftsfritt på finska och svenska på Aktias verksamhetsställen.