Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Börja månadsspara nu, vi ger dig 50 euro för att komma igång

Börja månadsspara nu, vi ger dig 50 euro för att komma igång

Den 14 september 2022

Just nu är rätt tid att börja fondspara. Det lönar sig att spara regelbundet. Som månadssparare drar du nytta av både ned- och uppgångar på marknaden. Läs våra tips och börja spara nu.

Gör ett avtal om regelbundet fondsparande på minst 50 euro i en valfri Aktiafond innan den 31.12.2022. Aktia betalar en tilläggsteckning värd 50 euro i samma fond under januari, då du gjort din första teckning innan slutet av december.

Börja med regelbundet sparande enkelt

Enklast börjar du månadsspara i Aktias mobilbank genom att välja Placeringar – Placera i fonder, välja den fond du önskar och följa instruktionerna. 

Du kan också göra ett fondsparavtal i Aktias nätbank. Under fliken Spara och placera och välj – Börja fondspara regelbundet. Efter det kan du välja vilken fond du vill spara i.

Behöver du mer råd och information om sparande och placerande boka en tid för ett distansmöte här. Det här erbjudandet är personligt och gäller endast för ett påbörjat fondavtal per person.

Bekanta dig med våra fonder


Detta är marknadsföringskommunikation. Erbjudandet gäller endast fonder förvaltade av Aktia Fondbolag, inte av Aktia förmedlare fonder av tredje part. Erbjudandet gäller inte Aktiakoncernens personal. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med basfakta/faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer. Fondteckningen som betalas av Aktia behandlas som skattepliktig kapitalinkomst för kunden.