Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Aktia Aktieobligation Hälsovård finns nu att teckna

Aktia Aktieobligation Hälsovård finns nu att teckna

Den 21 september 2022

Försäljningstiden för den här produkten har tagit slut. Vi tar regelbundet fram nya för marknadsläget skräddarsydda strukturerade placeringsprodukter. De placeringslösningar som just nu finns att teckna hittar du här.

Den höga inflationen äter upp depositionerna. För de pengar du inte behöver på kort sikt, kan det löna sig att hitta en placeringslösning som passar dina målsättningar.

Aktia Aktieobligation Hälsovård är en femårig placering, vars avkastning baserar sig på hälsovårdssektorns utveckling, och passar erfarnare placerare. Målet är att kombinera ränteplacerandets trygghet med aktiemarknadens, åtminstone i teorin, gränslösa möjlighet till avkastning.

Med en placeringstid på fem år får placeraren en säkerhet om att placeringens nominella värde är tryggat, oberoende av utvecklingen på aktiemarknaden. Om aktieutvecklingen är positiv ger placeringen också motsvarande avkastning.

Därför har vi som underliggande tillgång för obligationen valt just ett index som består av europeiska bolag inom hälsovårdssektorn. Indexets största bolag är Roche, Astra Zeneca, Novartis och Novo Nordisk. Totalt består indexet av 57 bolag, så diversifieringen är tämligen bred.

I en situation där inflationen minskar konsumtionsmöjligheterna, innehar bolagen inom hälsovårdssektorn en bra position, i det avseendet att läkemedel och hälsovård inte hör till det saker man i förstahand väljer bort. Att befolkningen åldras och livslängden förlängs stöder också tillväxten i branschen på lång sikt. När man dessutom lägger till att bolagen inom hälsovårdssektorn just nu, sett till sin historia, är exceptionellt förmånliga kan man konstatera att temat passar den här tidpunkten utmärkt bra.

Aktieobligation Hälsovård kan tecknas fram till 14.10. Detta är förstås endast ett alternativ. Boka en tid för ett distansmöte, vi gör upp en personlig förmögenhetsplan och hittar det sätt att spara och placera, som passar just dig.

Försäljningstiden för den här produkten har tagit slut. Vi tar regelbundet fram nya för marknadsläget skräddarsydda strukturerade placeringsprodukter. De placeringslösningar som just nu finns att teckna hittar du här.

Detta är marknadsföringskommunikation. Aktieobligation Hälsovård är ett 1–5-årigt placeringsinstrument som emitterats av Nordea Bank Abp. Ingen säkerhet har ställts för aktieobligationen. Aktieobligationen omfattar en emittentrisk. Om risken realiseras kan emittenten på grund av insolvens inte återbetala lånet. Kapitalskyddet gäller endast på lånets förfallodag. Kapitalskyddet omfattar inte eventuell överkurs eller teckningsprovision. Placeringar är alltid förknippade med en risk för att gå miste om kapitalet delvis eller i sin helhet. Det finansiella instrumentets värde kan stiga eller sjunka. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Resultatet påverkas även av beskattningen, som är beroende av varje placerares personliga situation och som kan förändras i framtiden. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker som framgår av t.ex. basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet. Basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet är tillgängliga på samtliga teckningsställen och Aktia Bank Abp:s webbplats på adressen www.aktia.fi.