Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Den nya kapitalskyddade Aktia Aktieobligation Europa Klimat finns nu att teckna

Den nya kapitalskyddade Aktia Aktieobligation Europa Klimat finns nu att teckna

Den 23 november 2022
Om du är Aktias kund, teckna i nätbanken Om du inte ännu är Aktias kund, boka en tid här

Räntorna som stigit kraftigt har för första gången på en lång tid igen gjort kapitalskyddade placeringar möjliga, via vilka man kan dra nytta av aktiamarknadens avkastningsmöjlighet, utan den risk för förlorat kapital, som de förknippas med. En kapitalskyddad aktieplacering, dvs en aktieobligation, är nämligen egentligen en ränteplacering, även om dess avkastning istället för ränteavkastning, grundar sig på utvecklingen av de aktier som står som underliggande tillgång.

Placeringens kapitalskydd åstadkoms genom att en viss del av den placerade summan placeras för att växa ränta, så att man på förfallodagen har återfått en summa som motsvarar det ursprungliga nominella kapitalet. När räntenivån är tillräckligt hög, kan man med det kapital som blir över efter ränteplaceringen ännu köpa en option, som ger rätt till fullt deltagande i aktiernas eventuella stegring under placeringstiden. Om aktierna sjunker, lämnas optionen oanvänd. I det fallet får placeringen ingen avkastning, men det placerade kapitalet är tryggat tack vare ränteplaceringen.

Aktia Aktieobligation Europa Klimat som finns att teckna fram till 16.12 är en placering skräddarsydd enligt det nuvarande marknadsläget för den erfarnare placeraren intresserad av kapitalskyddat placerande. Placeringens avkastning grundar sig på utvecklingen av europeiska bolag med låga utsläpp. Den femåriga placeringen erbjuder en full deltagandegrad i avkastningen för det index som fungerar som underliggande tillgång med ett hundraprocentigt kapitalskydd. Kapitalskyddet gäller endast på lånets förfallodag och teckningsprovisionen omfattas inte av kapitalskyddet.

Detta är förstås bara ett alternativ. Boka en tid för ett distansmöte, så gör vi upp en personlig förmögenhetsplan för dig och hittar det sätt att spara och placera som passar dig bäst.

Läs mer om aktieobligationen

Om du är Aktias kund, teckna i nätbanken Om du inte ännu är Aktias kund, boka en tid här

Aktia Aktieobligation Europa Klimat är ett 5-årigt placeringsinstrument som emitterats av Barclays Bank PLC. Ingen säkerhet har ställts för aktieobligationen. Aktieobligationen omfattar en emittentrisk. Om risken realiseras kan emittenten på grund av insolvens inte återbetala lånet. Kapitalskyddet gäller endast på lånets förfallodag. Kapitalskyddet omfattar inte eventuell överkurs eller teckningsprovision. Placeringar är alltid förknippade med en risk för att gå miste om kapitalet delvis eller i sin helhet. Det finansiella instrumentets värde kan stiga eller sjunka. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker som framgår av t.ex. basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet. Basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet är tillgängliga på samtliga teckningsställen och Aktia Bank Abp:s webbplats på adressen www.aktia.fi.