Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

En ny mörkgrön företagslånefond finns nu att teckna för Private Banking-kunder

En ny mörkgrön företagslånefond finns nu att teckna för Private Banking-kunder

Den 15 februari 2023

Fonden UI-Aktia Sustainable Corporate Bond som vi i september lanserade för våra institutionella kunder finns nu att teckna även för våra Private Banking-kunder. 

Den mörkgröna fonden svarar på den växande efterfrågan på genuint ansvarsfulla placeringsprodukter, och eftersträvar förutom god ekonomisk avkastning även betydande social och miljömässig nytta. Fonden uppnådde nyligen hundra miljonersgränsen och intresset för fonden har varit starkt också internationellt. 

En mörkgrön placering
Fonder som klassificeras som Artikel 9 enligt Europeiska unionens SFDR-förordning investerar endast i objekt som har en positiv nettopåverkan på miljön och samhället.

Utan att pruta på avkastningen
Fonden erbjuder ett smidigt och likvidt sätt att placera i europeiska företagslån för hållbar utveckling utan att placeraren behöver pruta avkastningen jämfört placeringar i vanliga företagslån.

En verifierat positiv nettopåverkan
För att mäta påverkan för våra placeringsobjekt samarbetar vi med Upright Project. Uprights mätningssätt grundar sig på en kvantitativ analys av företagsverksamhetens positiva och negativa påverkan och framställer jämförbart data över verksamhetens verkliga nettopåverkan.

På marknaden finns en tydligt växande efterfrågan på placeringsprodukter med en tydligt mätbar hållbarhet. En genuin, verifierbar påverkan har redan från början varit en central utgångspunkt i utvecklingen av fonden. Och det betyder inte heller att vi ger avkall på avkastningen. Företagslånen erbjuder just nu ett intressant förhållande mellan avkastning och risk och fonden eftersträvar minst motsvarande avkastning som andra fonder som placerar i företagsobligationer

Jonne Sandström, portföljförvaltare

Läs om varför Veritas valde att gå med genast från början eller fråga mer av din bankir.

Mera information om fonden

Aktia Bank Abp är portföljförvaltare för fonden. Universal-Investment-Luxembourg S.A. fungerar som fondbolag. Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningsutvecklingen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Värdet på investeringarna kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora de placerade medlen delvis eller i sin helhet. Kunden bör alltid bekanta sig med dokumentet med basfakta för investerare innan några investeringsbeslut fattas. Broschyrer och faktasidor finns tillgängliga på den produktspecifika sidan för varje produkt på adressen aktia.fi/sv/sijoituskohteet Innehållet ska inte betraktas som personliga placeringsråd eller placeringsrekommendationer.