Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Markkinaraati: Rekordstora utdelningar väntas under våren

Markkinaraati: Rekordstora utdelningar väntas under våren

Den 17 februari 2023 Marknadsrådet, Markkinaraati

En generös utdelningsvår är att vänta på Helsingforsbörsen. Förra året betalade finländska börsbolag ett rekordbelopp på 15 miljarder euro i utdelning. Samtidigt släppte man på trycket efter utdelningsrestriktionerna under coronapandemin, åtminstone när det gäller bankerna. Nu har företagen rapporterat om relativt goda resultat och god utdelning.

– Resultatperioden har hittills varit positiv. Vi har en nästan två år lång period av stark resultattillväxt bakom oss. Den allmänna resultattillväxten har dämpats, vilket var väntat, och resultatbilden mellan olika sektorer är oenhetlig. Stark resultattillväxt ses nu inom energi- och finanssektorn, skrev Aktias portföljförvaltare Anders Thylin i sin marknadsöversikt i början av veckan.

Utdelningar diskuterades också i Kauppalehtis marknadsråd Markkinaraati där Aktias portföljförvaltare Paavo Ahonen deltog.

– Intressant nog har företag inom cykliska branscher meddelat att de kommer att betala god utdelning. Det vittnar om en tro på hållbara resultat på längre sikt. En del bolag föreslår att ge styrelsen befogenhet att senare under året fatta beslut om extrautdelning, om den faktiska resultatutvecklingen har framskridit som väntat. Det är bra att bolagsledningen kan se över situationen under årets lopp, sade Ahonen.

I diskussionen deltog förutom Ahonen också seniorstrateg Hertta Alava från Nordea samt placeraren och fackboksförfattaren Karo Hämäläinen.

För att spela videon måste alla cookies på webbsidan accepteras.