Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Aktia är igen Finlands bästa räntefondförvaltare

Aktia är igen Finlands bästa räntefondförvaltare

Den 9 mars 2023 Bloggar och artiklar

Aktia har valts till Finlands bästa ränteförvaltare redan för nionde gången i Morningstar Awards 2023-jämförelsen som publicerades i dag. I samma jämförelse valdes Aktias blandfond Aktia Förvaltningsportfölj+ Måttlig B till Finlands bästa blandfond.

Det oberoende företaget Morningstar, som utför fondjämförelser, väljer årligen de bästa fondhusen på basis av den riskjusterade avkastningen under fem års tid. De fonder som jämförs ska vara tillgängliga för finländska småplacerare. Aktia vann serien för ränteförvaltare. 

– Morningstar är en ansedd och oberoende aktör, så framgång i deras jämförelse känns alltid lika bra. Priset är ett bevis på kontinuitet och kompetens. Trots den utmanande marknaden har vi bevarat vår ledande position inom ett område som vi sedan länge har varit kända för. Framgången vittnar också om att vi kan erbjuda de bästa räntefonderna i Finland för både institutionella kunder och privatkunder, säger Uki Lammi, tf. direktör för Aktias kapitalförvaltning. 

Aktia uppnådde en topplacering även i kategorin för bästa blandfond. 

– Vi anser att varje placerare borde diversifiera sina placeringar mellan räntor, aktier och alternativa tillgångsklasser.  Vår vinnande fond innehåller alla dessa i ett och samma paket. Vinsten grundade sig på diversifieringsfördelar, då placeringarna i alternativa tillgångsklasser utvecklades starkt i fjol, säger Lammi.

Aktias kapitalförvaltningstjänster har prisbelönats upprepade gånger i Morningstars och flera andra aktörers jämförelser. Enligt Lammi är det ett bevis på Aktias framgångsrika portföljförvaltning.

– Vi vill erbjuda våra kunder Finlands bästa kompetens inom kapitalförvaltning nu och i framtiden. Framgången i tävlingen är ett starkt bevis på att vi har en mycket högklassig placeringsprocess och ett toppenteam som arbetar hårt med den.

Det finns lämpliga placeringslösningar för var och en. Boka tid till ett distansmöte så gör vi en förmögenhetsplan som passar dig.

Boka tid här

Morningstar Awards Best Fund House Fixed Income 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Morningstar är ett ledande företag som producerar oberoende placeringsforskning och bland annat månatligen publicerar jämförelser av fonder. Aktia Bank Abp ansvarar inte för uppgifter eller material framställda eller publicerade av tredje part som eventuellt ingår i publikationen. Aktia Bank Abp garanterar inte att uppgifterna är korrekta eller fullständiga och ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster som kopplas till användning av publikationen. Morningstar Awards 2023©. Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Placeringar är alltid förknippade med en ekonomisk risk. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker som framgår av t.ex. basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet. Stadgarna, fondprospekten, basfakta för investerare och övriga officiella dokument samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare finns tillgängliga utan avgift på svenska och finska på Aktias verksamhetsställen eller på adressen www.aktia.fi.  Fonden förvaltas av Aktia Fondbolag Ab, som är en del av Aktia-koncernen. Aktia Bank Abp fungerar som ombud för Aktia Fondbolag Ab.