Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Meddelande om ändring i Aktia Government Bond+-fondens stadgar

Meddelande om ändring i Aktia Government Bond+-fondens stadgar

Den 24 maj 2023 Kundmeddelanden

Aktia Fondbolags styrelse har 27.3.2023 beslutat om ändring i Placeringsfondens Aktia Government Bond+ stadgar. Finansinspektionen har godkänt ändringen i placeringsfondens stadgar 23.5.2023. Stadgeändringen träder i kraft 27.6.2023.

Ändringarna förutsätter inga åtgärder från andelsägarnas sida.

Placeringsfondens Aktia Government Bond+ stadgarnas 1 och 2 § ändras. Med ändringen uppdateras fondens namn till Aktia Sustainable Government Bond. Stadgarna ändras dessutom så att fonden kategoriseras som en investeringsprodukt enligt artikel 9 i EU:s reglering om hållbar finansiering, vars syfte är att göra hållbara investeringar som ska främja miljömål och sociala mål, och som får inte orsaka betydande skada för andra hållbarhetsindikatorer.

Uppdaterade fondstadgar är tillgängliga på fondens nätsida.