Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Engångsbekräftelsekoden som används för aktivering i Finnair Visa-applikationen når inte kunderna för tillfället.

Felet åtgärdas för närvarande. Vi beklagar besväret som detta medför.

Finländska ungdomar är klart mer optimistiska än sina föräldrar

Finländska ungdomar är klart mer optimistiska än sina föräldrar

Den 29 maj 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Efter Rysslands anfall mot Ukraina rasade konsumentförtroendet i både Finland och övriga Europa. Förändringen var historiskt stor, och förtroendeindikatorn nådde mätningshistoriens lägsta nivåer i september i fjol.

Förtroendeindikatorn baserar sig på konsumentenkäter. En närmare granskning visar att finländare i åldern 18–29 är klart de mest optimistiska av alla åldersgrupper. Talet som beskriver åldersgruppens förtroende var 0,3 i maj, medan motsvarande tal för den äldsta åldersgruppen var -16,9. Indikatorn är ett medeltal av svaren på flera olika frågor.

 

Liten skillnad i konsumtionsavsikter mellan åldersgrupperna

I förtroendenkäten besvaras flera olika frågor. På frågan om viljan att köpa sällanköpsvaror, till exempel möbler eller hemelektronik, är svaren mycket likartade. Eftersom sällanköpsvaror ofta är dyra och långvariga är det i allmänhet lätt att skjuta upp anskaffningen av dem. Oavsett svarandens ålder återspeglas alltså försiktighet på ett mycket likartat sätt i konsumtionsvanorna.

I fråga om konsumtionen blir skillnaden mellan åldersgrupperna tydligare när man ser på planerna att boka en utlandsresa under de kommande 6 månaderna. Längtan utomlands är klart större bland ungdomar än hos äldre generationer. Det är värt att notera att medan alla åldersgrupper är försiktiga med att köpa sällanköpsvaror är inställningen till utlandsresor relativt positiv i alla åldersgrupper. Man sparar alltså hellre i fråga om varor än utlandsresor.

Äldre personer är inte lika ivriga bostadsköpare

De stigande räntorna och den ihärdiga allmänna ekonomiska osäkerheten har betydligt minskat finländarnas vilja att bege sig ut på bostadsmarknaden. Det finns en klar skillnad mellan åldersgrupperna i avsikten att köpa bostäder. Intresset för att köpa bostäder i de yngre åldersklasserna (18–29 och 30–49 år) har minskat betydligt. Däremot har det inte skett någon större förändring i viljan att köpa bostäder bland 65–74-åringar. Äldre personer är visserligen i allmänhet mindre benägna att köpa bostad, eftersom de mer sällan har behov av att flytta.

Ungdomar har stark tillit till sin ekonomi

Ungdomarnas starka framtidstro återspeglas särskilt i hur de bedömer utsikterna för sin egen ekonomi. Frågan i konsumentförtroendeenkäten lyder: ”Hur uppskattar du att [din egen ekonomiska situation] ser ut om 12 månader jämfört med nuläget?” Sedan mäthistorien från maj 2019 har ungdomarnas uppskattningar av sin egen ekonomi klart varit de positivaste. Skillnaden blev klart större när kriget bröt ut på våren i fjol. Särskilt uppskattningarna av den egna ekonomin förklarar också skillnaderna i fråga om konsumentförtroendet mellan de flesta åldersgrupperna.

 

Den ekonomiska osäkerheten påverkar alltså konsumtionsbeteendet på ungefär samma sätt oavsett ålder. När det gäller den egna ekonomin och utsikterna är de unga mycket mer optimistiska. En del av skillnaderna kan antagligen förklaras med livssituationen, men personligen skulle jag vilja pensionera mig i samma positiva anda som jag hade när jag en gång gick in i arbetslivet.