Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det förnyade BSP-systemet erbjuder ännu bättre förmåner för dig som köper din första bostad

Det förnyade BSP-systemet erbjuder ännu bättre förmåner för dig som köper din första bostad

Den 22 juni 2023 Bloggar och artiklar

BSP-systemet som ska fungera som stöd för dem som vill köpa sin första bostad har förnyats i år och ger nu ännu fler möjligheter att bostadsspara och bli bostadsägare.

Läs mer om BSP-lån och fyll i en ansökan  Börja att BSP-spara 

BSP-systemet är ett system som grundar sig på lagen om bostadssparpremier, genom vilken staten stöder köp av den första ägarbostaden. Till systemet hör både BSP-konto och BSP-lån, som tillsammans, ger förmåner för dem som ska köpa sin första bostad. När man sparat minst 10 % av bostadens pris, kan banken bevilja ett BSP-lån och spararen kan utnyttja tilläggsräntan på sparkapitalet och andra förmåner, såsom räntestöd. 

Systemet förnyades i början av 2023 och åldersgränsen för sparandet höjdes. Nu kan sparandet börjas ännu som 44-åring, medan den övre gränsen för påbörjat sparande tidigare var 39 år. I och med förändringen höjde man bland annat gränserna för sparandet och BSP-lånens kommunspecifika maximigränser, så att systemets inbyggda ränte- och borgensförmåner är ännu mer attraktiva än tidigare. 

BSP-förmånerna i korthet 

  • Skattefri ränta och tilläggsränta på BSP-konto i samband med lyft BSP-lån 
  • BSP- lån på upp till 90 % av bostadens anskaffningspris 
  • Statens räntestöd under de första tio åren av lånetiden 
  • Avgiftsfri statsborgen på upp till maximalt 60 000 euro. 
  • Om två BSP-sparare tillsammans skaffar en bostad, till och med 50 % högre lånesumma än det kommunspecifika maximibeloppet 

BSP-konto är ett konkret sätt att börja spara 

– Man kan öppna ett BSP-konto redan som 15- åring. Det lägsta beloppet som ska sparas per kvartal är 150 euro. Man måste minst spara i åtta kvartal, men de behöver inte vara på varandra följande kvartal, så man kan öppna ett BSP-konto direkt när man har egna inkomster, påpekar Aktias produktägare för privatkunders konton Nenita Lindholm

Den högsta summan som kan sparas på ett BSP-konto höjdes i år från 3000 till 4500 euro per kvartal. Det betyder att man varje månad kan spara upp till 1500 euro, vilket enligt Lindholm möjliggör en slutspurt just innan man köper en bostad och på så sätt en möjlighet att maximera fördelarna med ett BSP-lån. 

Utöver den skattefria räntan på 1 % som betalas för hela spar perioden, tillkommer en 4 % ränta som betalas ut i samband bostadsköpet

På BSP-kontot får man också bra ränta. Utöver den skattefria räntan på 1 % som betalas för hela spar perioden, tillkommer en 4 % ränta som betalas ut i samband med bostadsköpet. Tilläggsräntan betalas för året då kontot öppnats och därpå följande fem år. 

– BSP-kontot gör det möjligt för den som vill köpa sin första bostad att utnyttja de fina BSP-förmånerna.  BSP-sparandet hindrar dock inte att man, om livssituationen ändrar, avslutar sitt BSP-sparande och lyfter hela det sparade beloppet. Dock ska man komma ihåg att den inslamlade räntan inte betalas ut i såna fall, säger Lindholm. 

Förmånerna med BSP-räntestöd 

Aktias produktägare för lån med säkerhet, Catrin Grotenfelt, lyfter fram förmånerna med BSP-räntestödet. Om lånets totala räntesats överstiger 3,8 % betalar Statskontoret ut 70 % i räntestöd för den överstigande delen i tio års tid. 

– Nu när räntorna igen är på plus, är räntestödet igen aktuellt och ger förstagångsbostadsköparen extra trygghet, påminner Grotenfelt.

Räntestödet ger förstagångsbostadsköparen extra trygghet.

Till BSP-lånet hör också en avgiftsfri statsborgen, som man i normala fall begär en 2,5 % borgensavgift för. Maximibeloppet för borgen steg vid årsskiftet från 50 000 euro till 60 000 euro.  

– Ett BSP-lån kan man få för upp till 90 % av värdet på bostaden. I sådana fall räcker inte bostaden ensam som säkerhet för lånet. Den avgiftsfria statsborgen förbättrar möjligheterna att skaffa en bostad utan externa säkerheter, fortsätter Grotenfelt 

BSP möjliggör också för två BSP-sparare att köpa en gemensam bostad med ett gemensamt- eller med två enskilda lån. BSP-lånet kan i det fallet vara 50 % högre än för en enskild låntagare. 

Hur kommer man i gång med att köpa den första egna bostaden? 

Före man köper sin första bostad lönar det sig att i god tid fundera över vad man har för behov och planer. Ska du köpa bostaden för ett korttids- eller långtids behov? Är en etta eller tvåa tillräcklig till en början, som sedan kan bytas till större om familjesituationen ändras? 

Hur ska man gå till väga när man har tillräckligt med besparingar och livssituationen är lämplig för att köpa en bostad? Vad är nästa steg? 

– Det lönar sig att kontakta Aktia genom att fylla i bolåneansökan och ta reda på hur mycket lån man kan få. Med andra ord, vad är den realistiska summan du kan spendera på din första bostad. Det här gör man enkelt med bankens kundrådgivare, säger Grotenfelt. 

– Med kundrådgivaren går man igenom den egna ekonomins helhetssituation. Hur mycket pengar går det åt till mat, hobbys och boende. Efter diskussionen kan du få ett lånelöfte från banken, efter det är det bra att börja leta efter ett första eget boende, fortsätter Lindholm. 

Läs mer om BSP-lån och fyll i en ansökan  Börja att BSP-spara 

Läs våra vanliga frågor om bolån

Lånet beviljas av Aktia Bank Abp, Arkadiagatan 4–6, 00101, hemort Helsingfors, FO-nummer 2181702-8. Beviljande av lån förutsätter alltid ett godkänt kreditbeslut.