Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Börja månadsspara nu och vinn 1000 euro i fondandelar

Börja månadsspara nu och vinn 1000 euro i fondandelar

Den 3 juli 2023

Just nu är rätt tid att börja fondspara. Det lönar sig att spara regelbundet. Som månadssparare drar du nytta av både ned- och uppgångar på marknaden. Läs våra tips och börja spara nu. 

Gör ett avtal om regelbundet fondsparande på minst 50 euro i en valfri placeringsfond förvaltad av Aktia innan den 31.08.2023 och du är med i utlottningen om fondandelar till ett värde av 1000 euro i valfri placeringsfond som förvaltas av Aktia.

Börja med regelbundet sparande enkelt 

 

Enklast börjar du månadsspara i Aktias mobilbank genom att välja Placeringar – Placera i fonder, välja den fond du önskar och följa instruktionerna.

Du kan också göra ett fondsparavtal i Aktias nätbank. Under fliken Spara och placera och välj – Börja fondspara regelbundet. Efter det kan du välja vilken fond du vill spara i. 

Behöver du mer råd och information om sparande och placerande boka en tid för ett distansmöte här

Bekanta dig med våra fonder

Detta är marknadsföringskommunikation. Sista dag att delta i utlottning är 31.08.2023. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Det framtida resultatet omfattas av beskattning som är beroende av varje investerares personliga situation och kan förändras i framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeringar kan orsaka ekonomisk förlust och placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med basfakta/faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sv/sijoituskohteet Fonden förvaltas av Aktia Fondbolag Ab, som är en del av Aktia-koncernen. Aktia Bank Abp fungerar som ombud för Aktia Fondbolag Ab. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer. 

Regler för utlottningen 

Arrangör
Utlottningen arrangeras av Aktia Bank Abp ("Aktia"), FO-nummer 2181702-8, Arkadiagatan 4-6, 00100 Helsingfors.

Tillämpning av regler
Dessa regler gäller för Aktias marknadsföringslotteri (nedan "utlottning") 

Giltighet att delta 
I utlottningen kan alla över 18 år fyllda fysiska individer som bor in Finland delta. Deltagande förutsätter att man är kund hos Aktia. Man kan delta endast en gång i utlottningen. Aktias och dess dotterbolags personal och deras familjemedlemmar kan inte delta i utlottningen. 

Genom att delta i utlottningen godkänner deltagaren dessa officiella regler. 

Deltagningstid 
Deltagningstiden går ut 31.08.2023 klockan 23.59.59. 

Deltagande 
Deltagandet sker genom att man påbörjar ett avtal om regelbundet månadsspar på minst 50 euro i en av Aktia Fondbolag Ab förvaltad placeringsfond. Deltaganden som gjorts utanför den bestämda deltagningstiden godkänns inte. Aktia har rätt att låta bli att beakta deltagande som inte görs i enlighet med reglerna. 

Utlottningspris 
Priset i utlottningen är fondandelar till ett värde av 1000 euro i en av Aktia förvaltad/förvaltade placeringsfond/fonder som vinnaren själv väljer. Fonderna förvaltas av Aktia Fondbolag Ab, som tillhör Aktia Bank Abp-koncernen.  

Priset kan inte bytas ut mot kontanter eller andra materiella eller immateriella varor. 

Genomförande av utlottning och överlåtelse av utlottningspris 
Aktia lottar ut en vinnare bland alla deltagare och meddelar vinnaren personligen. Utlottningen utförs senast 30.09.2023. Priset kan inte flyttas eller ges över åt en annan person. Aktia kontaktar vinnaren för att komma överens om överlåtelsen av priset. För fondplaceringen uppbärs normala administrations- och förvaringsavgifter enligt den aktuella prislistan, vilka gås igenom i samband med överlåtelsen av priset. 

Om Aktia inte lyckas nå vinnaren inom två veckor från utlottningen upphävs rätten till utlottningspriset och Aktia har rätt att genomföra en ny utlottning.  

Arrangörens ansvar 
Aktia begränsar hela sin ersättningsskyldighet till värdet av det utlottade priset. Deltagarna befriar Aktia och eventuella samarbetspartner för utlottningen från skada som sker eller uppges ske på grund av deltagande i denna Utlottning. Aktia ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av Utlottningspriset eller användning av det. Aktias ansvar begränsas till helhetsvärdet på det nämnda utlottningspriset som nämns i utlottningens regler. Kunden ansvarar alltid för sina egna placeringsbeslut.

Aktia är inte skyldig att ersätta utlottningspriset eller bevilja ett ersättande utlottningspris eller ge annan ersättning om vinnaren inte kan utnyttja priset. 

Aktia ansvarar inte för tekniska eller andra problem eller hinder för deltagande i Utlottningen, mottagande av utlottningspris eller konstaterade överträdelser. 

Lotteriskatt 
Aktia betalar den eventuella lotteriskatten. 

Övriga villkor 
Aktia förbehåller sig rätten att göra ändringar i utlottningen, dess regler, utlottningspris, tidpunkter eller andra faktorer som inverkar på genomförandet av utlottningen. 

Databehandlingsprinciper hittas Aktia Bank Abp:s integritetspolicy på www.aktia.fi. Mer information om behandlingen av personuppgifter hos Aktia finns på: https://www.aktia.fi/sv/yksityisyyden-suoja