Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktias Placeringsutsikt är publicerad

Aktias Placeringsutsikt är publicerad

Den 8 oktober 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Placeringsutsikten innehåller förutom vår chefsekonoms makroutsikt, också en marknadsöversikt samt vår syn på aktier, räntor, allokering och alternativa investeringar.

Hittills har 2023 varit ett bra år på placeringsmarknaden. Den globala aktiemarknaden har från årets början avkastat nästan 13 procent mätt i euro och i praktiken kompenserat för fjolårets nedgång. Även avkastningen på räntemarknaden är klart på plus.  Enligt vår placeringsutsikt har avkastningen och risken återigen börjat gå hand i hand i takt med att de skarpaste räntehöjningarna lugnat ner sig. Mer riskfyllda ränteplaceringar har avkastat bättre än riskfria, och aktieplaceringar har i genomsnitt gett bäst avkastning. Samtidigt har avkastningsskillnaderna varit historiskt stora.

Vi anser att den bästa miljön för placerare börjar på räntemarknaden under de kommande månaderna. Med tanke på avkastningen är den bästa tiden att gå med i ränteplaceringar inne just nu, om man inte redan är med. Det är också bra att lägga märke till att ränteplaceringar för första gången på länge fungerar som ett väl skyddande element i diversifierade portföljer.

Läs översikten och se webbinariet