Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Aktias Placeringsutsikt är publicerad

Aktias Placeringsutsikt är publicerad

Den 8 oktober 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Placeringsutsikten innehåller förutom vår chefsekonoms makroutsikt, också en marknadsöversikt samt vår syn på aktier, räntor, allokering och alternativa investeringar.

Hittills har 2023 varit ett bra år på placeringsmarknaden. Den globala aktiemarknaden har från årets början avkastat nästan 13 procent mätt i euro och i praktiken kompenserat för fjolårets nedgång. Även avkastningen på räntemarknaden är klart på plus.  Enligt vår placeringsutsikt har avkastningen och risken återigen börjat gå hand i hand i takt med att de skarpaste räntehöjningarna lugnat ner sig. Mer riskfyllda ränteplaceringar har avkastat bättre än riskfria, och aktieplaceringar har i genomsnitt gett bäst avkastning. Samtidigt har avkastningsskillnaderna varit historiskt stora.

Vi anser att den bästa miljön för placerare börjar på räntemarknaden under de kommande månaderna. Med tanke på avkastningen är den bästa tiden att gå med i ränteplaceringar inne just nu, om man inte redan är med. Det är också bra att lägga märke till att ränteplaceringar för första gången på länge fungerar som ett väl skyddande element i diversifierade portföljer.

Läs översikten och se webbinariet