Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Digitalisering av lägenheternas aktiebrev

Digitalisering av lägenheternas aktiebrev

Den 30 november 2023 Bloggar och artiklar

I Finland har det tagits i bruk ett elektroniskt bostadsdatasystem där uppgifter om ägandet av aktielägenheter kommer att registreras i fortsättningen. Detta innebär att traditionella aktiebrev i pappersform förpassas till historien och till exempel att aktieägarens ansvar för att förvara aktiebrevet upphör. De första åtgärderna berör husbolagen. Som aktieägare behöver du inte vidta några omedelbara åtgärder.

Bostadsdatasystemet är ett elektroniskt register som förs av Lantmäteriverket och som togs i bruk 2019. I registret samlas heltäckande uppgifter om ägande, pantsättning och begränsningar av aktielägenheter. När aktielägenheten har en elektronisk ägaranteckning ersätts aktiebrevet i pappersform både vid byte av bostäder och som säkerhet för lån. Uppgifterna kommer att samlas in stegvis så att bostadsdatasystemet så småningom kommer att täcka alla bostadslägenheter i Finland. 

Vad betyder detta för aktieägaren?

Övergången till bostadsdatasystemet sker stegvis. Sedan 2019 har alla nya bostadsaktiebolag bildats genom att deras ägande registreras i bostadsdatasystemet. Om ditt bostadsaktiebolag har bildats efter 1.1.2019, är ditt aktiebrev redan elektronisk och uppgifterna har redan registrerats i bostadsdatasystemet. Disponenterna för bostadsaktiebolag som bildats före 2019 ska föra in aktieboken i bostadsdatasystemet före slutet av 2023.

Tidsfristen i slutet av året gäller för alla bostadsaktiebolag oavsett storlek på bolaget eller om de har en yrkesdisponent eller inte. Husbolaget ska överföra aktieboken till systemet innan enskilda aktier kan överföras.  

Även om husbolaget ska digitalisera aktieboken före slutet av året är det inte lika bråttom med enskilda bostadsaktier. När en bostad byter ägare för första gången efter digitaliseringen av aktieboken ska köparen registrera de nya uppgifterna i bostadsdatasystemet senast två månader efter köpet. I övrigt finns det en övergångsperiod på tio år för överföring av bostadsaktier till det elektroniska registret räknat från digitaliseringen av aktieboken. 

Hur konverteras ett aktiebrev i pappersform till elektronisk form?

Eftersom allt fler aktieböcker har överförts eller snart kommer att överföras till bostadsdatasystemet är det aktuellt för många att överväga att konvertera det egna aktiebrevet i pappersform till ett elektroniskt aktiebrev. Det är dock ingen brådska med det eftersom det har reserverats tio år för att göra konverteringen, såvida inte aktierna byter ägare under den tiden. 

Hur den elektroniska registreringen går till beror på var aktiebrevet finns. Om aktiebrevet finns i banken som säkerhet för lån måste digitaliseringen av aktierna avtalas med banken. Lantmäteriverket tar ut en avgift för överföringen och banken kan också ta ut en avgift enligt sin prislista för uppdraget. Om aktieägaren däremot själv innehar aktiebrevet måste registreringen ske via Lantmäteriverket. Registreringen kan göras genom att fylla i formuläret Registrering av ägande på Lantmäteriverkets webbplats eller genom att besöka ett av Lantmäteriverkets serviceställen. I samband med formuläret ska även det gamla aktiebrevet i pappersform överlämnas till Lantmäteriverket, dvs. det gamla aktiebrevet får inte förstöras på egen hand.   

Kom ihåg följande viktiga tidsfrister

  • Bostadsaktiebolag ska överföra aktieboken till det elektroniska registret senast 31 december 2023. Överföringen görs antingen av disponenten eller husbolagets styrelse.
  • Om husbolagets aktiebok har överförts till bostadsdatasystemet ska köparen i samband med bostadsköp överföra aktiebrevet i pappersform till det elektroniska registret inom två månader från köpet.
  • Om aktierna inte byter ägare ska elektronisk ägaranteckning dock sökas inom tio år från det att aktieboken överfördes till bostadsdatasystemet.

Läs närmare anvisningar om hur du gör om aktiebrevet finns i banken som säkerhet för lån

Vill du läsa mer? Här hittar du instruktioner för aktieägare