Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Vill du ha 4,50 % ränta på din deposition? Boka tid här

Vill du ha 4,50 % ränta på din deposition? Boka tid här

Den 16 januari 2024 Bloggar och artiklar

Boka tid här

Marknaden har återgått till det normala, räntorna ligger på plussidan och det betalas igen ränta på depositioner. Eftersom räntornas rörelser just nu är snabba, lever också våra depositionserbjudanden enligt situationen.

Just nu kan vi till exempel erbjuda dig 3,55 % ränta på en ettårig tidsbunden deposition på minst 10 000 euro. Om du gör en lika stor placering i en placeringslösning som Aktia erbjuder, betalar vi 4,50 % ränta på din deposition. 

Boka ett distansmöte och fråga mer om våra erbjudanden

Vi gör samtidigt upp en personlig förmögenhetsplan och hittar den lösning som passar just dig bäst. För de pengar du inte behöver på kort sikt, kan det till exempel löna sig att hitta en placeringslösning som passar dina målsättningar.

Boka tid här


Detta är en annons. Den fasta årliga depositionsräntan kan variera dagligen. Depositionsräntan för en 12 mån. placeringsdeposition utan annan placering av motsvarande storlek var 3,55 % 22.5.2024. Aktia Bank Abp:s dubbelerbjudande (deposition + annan placering) gäller för privatpersoner tills vidare. Placeringsdepositionen är en tidsbunden deposition på ett (1) år och den fasta årliga räntan är 4,50 % om kunden placerar ett belopp som motsvarar minst depositionen i en placeringsfond eller specialplaceringsfond som förvaltas av Aktia (exklusive fonderna Aktia Kort Företagsränta+ och Aktia Stabil Ränta), i en strukturerad produkt som Aktia förmedlar eller i en sparförsäkring eller ett kapitaliseringsavtal som beviljas av Aktia Livförsäkring Ab. Erbjudandets minimideposition är 10 000 euro och maximidepositionen 5 000 000 euro. Dubbelerbjudandets minimiplacering är således totalt 20 000 euro (deposition + annan placering). Att köpa produkterna i kombination kan ändra risken i förhållande till vad den hade varit om produkterna hade köpts separat. Banken har rätt att ändra erbjudandet om marknadsläget förändras väsentligt. Insättningsräntan är källskattepliktig inkomst i Finland och avkastningen på placeringen är skattepliktig kapitalinkomst. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Investeringsverksamhet förknippas alltid med en ekonomisk risk. Kunden ansvarar själv för de ekonomiska följderna av sina placeringsbeslut. Resultatet påverkas även av beskattningen, som är beroende av varje placerares personliga situation och som kan förändras i framtiden. Kunden ska alltid före placeringsbeslutet bekanta sig med placeringsobjektets egenskaper, kostnader och risker som framgår av t.ex. fondens fondprospekt, faktablad, marknadsföringsbroschyr eller produktfakta för försäkringen. Stadgar, försäkringsvillkor, fondprospekt, marknadsföringsbroschyrer, grundprospekt, faktablad, lånespecifika villkor och andra officiella dokument samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare finns tillgängliga avgiftsfritt på finska och svenska vid Aktias serviceställen och på adressen www.aktia.fiEtt undantag till föregående är strukturerade produkter förmedlade av Aktia vars produktmaterial oberoende av material finns att tillgå på finska, svenska och engelska. Fonderna förvaltas av Aktia Fondbolag Ab som är en del Aktiakoncernen. Aktia Bank Abp verkar som ombud för Aktia Fondbolag Ab och Aktia Livförsäkring Ab. Aktias kundtjänst ger mer information om dubbelerbjudandet på tfn 0800 02471 (avgiftsfritt).