Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Meddelande om stadgeändring i fonden Aktia Kort Företagsränta+

Meddelande om stadgeändring i fonden Aktia Kort Företagsränta+

Den 19 januari 2024 Kundmeddelanden

Aktia Fondbolags styrelse har 19.12.2023 beslutat om en ändring i stadgarna för Placeringsfonden Aktia Kort Företagsränta+. Stadgeändringen träder i kraft  19.2.2024. Stadgeändringen förutsätter inga åtgärder av fondandelsägarna.  

Stadgarna i Placeringsfonden Aktia Kort Företagsränta+ ändras enligt följande:

  • Den tillåtna genomsnittliga återstående löptiden (durationen) för ränteplaceringar förkortas så att den i fortsättningen enligt stadgarna kan vara högst 1 år. Detta motsvarar fondens nuvarande placeringsverksamhet. 
  • Gränsen för placeringsobjektens kreditvärdighet ändras så att i fortsättningen ska minst 75 procent av de obligationslån som utgör placeringsobjekt eller deras emittenter eller garanter ha hög kredivärdighet, dvs. en kreditvärdighet på investment grade-nivå. Tidigare gällde gränsen utländska skuldinstrument.
  • I stadgarna görs tekniska ändringar och tecknet + tas bort från fondens namn. 

Fondens uppdaterade stadgar finns tillgängliga på www.aktia.fi