Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

YIT bjuder bostadsköpare på ett räntetak på 2 % i fem år för referensräntan på ett bostadslån hos Aktia

YIT bjuder bostadsköpare på ett räntetak på 2 % i fem år för referensräntan på ett bostadslån hos Aktia

Den 26 januari 2024 Bloggar och artiklar

Finlands största byggbolag YIT betalar köpare av ett inflyttningsklart YIT-hem ett räntetak på 2 % i fem år för referensräntan på ett bostadslån som köparen tar hos Aktia. För att få förmånen ska köpet göras under perioden 29.1–30.4.2024 och lånet sökas via en länk från YIT:s bostadsförsäljare. 


”Ränteuppgången och avmattningen på bostadsmarknaden har skjutit upp planerna på bostadsköp för många. Vi vill bidra till att bostadsmarknaden piggnar till och därför erbjuder partnerskapet med YIT en intressant möjlighet. I den rådande räntemiljön är ett räntetak på två procent en betydande förmån som ger bostadsköparen sinnesro och gör det enklare att förutse den egna ekonomin,” säger Christer Nyback, direktör för privatkundsverksamheten. 


Ett räntetak på två procent är en betydande förmån i den rådande räntemiljön.

Förmånen är personlig och erbjuds endast privatkunder för köp av bostad för eget bruk eller som placeringsbostad. YIT:s räntetaksförmån kan inte användas för ett lån för att betala inlösen av en hyrestomt eller överlåtelseskatt. Kampanjen gäller endast YIT-hem som är inflyttningsklara vid den tidpunkt då bostadsköpet undertecknas. 

Vi vill hjälpa våra kunder att förverkliga sin boendedröm smidigt och personligt. YIT:s kunder får genast direkta kontaktuppgifter till kontaktpersonen i sitt område för att komma överens om låneförhandlingarna”, säger Nyback. 

Läs mer på YIT:s webbplats

 

En förutsättning för beviljande av kredit är alltid ett godkänt kreditbeslut, i samband med vilket det säkerställs att den säkerhet som erbjuds för krediten är godtagbar. Krediten beviljas av Aktia Bank Abp, Arkadiagatan 4–6, 00101, hemort Helsingfors, FO-nummer 2181702-8.

Exempel på ett bostadslån om 300 000 euro med en lånetid på 25 år. Referensräntan för lånet är 6 månaders Euribor (notering 17.1.2024 3,87 %) och marginalen 0,35 %. Lånets referensränta har ett räntetak på 2,00 % i fem år, då låneansökan har gjorts via länken ovan. Den totala räntan på lånet kan under räntetakets giltighetstid vara högst 2,35 %. Den effektiva räntan är 3,61 %, vilket omfattar expeditionsavgiften på 600 euro samt avgiften för automatisk debitering av lånerater på 2,30 euro/mån. Antalet delbetalningar är 300. Det sammanlagda beloppet av lånet och lånekostnaderna är 458 115,99 euro (uppskattning). Den första månadsraten är 1 284,13 euro. 

Exemplet är riktgivande och baserar sig på antaganden. Exemplet motsvarar inte nödvändigtvis den effektiva räntan på det lån som beviljas. Vid beräkningen av den effektiva räntan beaktas inte den räntetaksavgift som fastställs när lånet tas ut och som inte utgör en kreditkostnad för kunden när hen utnyttjar förmånen. Vi hjälper till med att göra en riktgivande uppskattning av räntetaksavgiftens storlek redan innan kreditavtalet ingås, men det slutliga priset på räntetaket bestäms alltid utifrån marknadsläget och ränteförväntningarna vid den tidpunkt då lånet tas ut.