Just nu beviljar vi våra privat- och företagskunder åtta månaders amorteringsfritt då man ansöker fram till 30.5

15.3.2020

Den snabba spridningen av coronaviruset och dess ekonomiska följder för såväl individer och företag som för hela Finland skapar just nu oro. Aktia vill dra sitt strå till stacken för att underlätta läget och beviljar nu sina privat- och företagskunder åtta månaders amorteringsfritt. För privatkunder erbjuder vi amorteringsfriheten utan serviceavgift.

Vi har fått en stor mängd ansökningar så behandlingstiden är för tillfället lite längre än normalt. Vi behandlar alla ansökningar så fort som möjligt. Vi beklagar de besvär situationen medför och tackar för ditt tålamod!

Så här ansöker du om amorteringsfritt

Privatkunder

Om du har Aktias bankkoder, kan du ansöka om amorteringsfritt i nätbanken genom att välja Lån – Amorteringsfrihet. Serviceavgiften på 120 euro som nämns i ansökan debiteras inte för ansökningar som gäller minst åtta månaders amorteringsfrihet och som görs fram till 30.5. Ansökan om amorteringsfritt utan serviceavgift kan göras endast en gång. Åtta månaders amorteringsfritt beviljas inte för lån utan säkerhet såsom t.ex. brukslån.

Om ni är två låntagare kan du fylla i ansökan i din nätbank, varefter den andra låntagaren godkänner ansökan i sin egen nätbank.

Om endast den ena låntagaren har Aktias bankkoder, fyller hen i ansökan om amorteringsfriheten i sin egen nätbank. Därefter kan den andra låntagaren logga in i Aktias nätbank, med sin egen banks bankkoder, och meddela Aktias kundservice om sitt godkännande via meddelandefunktionen. I meddelandet bör framkomma att låntagaren godkänner ansökan om amorteringsfrihet samt datumet när ansökan skickats in.

Om ingen av låntagarna har Aktias bankkoder kan ni ansöka om amorteringsfritt genom att logga in i Aktias nätbank med en annan banks bankkoder och skicka ett meddelande till Aktias kundservice. I meddelandet bör framkomma vilket lån ansökan gäller, hur lång amorteringsfrihet ni ansöker om samt alla låntagares telefonnummer och e-postadresser.

Ansökan om amorteringsfria månader för brukslån kan göras utan avgift genom att skicka ett meddelande till vår kundservice via meddelandefunktionen i Aktias nätbank. Du kan logga in också med andra bankers bankkoder. För brukslån kan du ansöka om två amorteringsfria månader, som inte följer på varandra, per kalenderår.

Ansökan om betalningsfria månader, höjd kreditgräns och minimiamorteringsprocent för kreditkort kan göras utan avgift i nätbanken under Kort – Korttjänster. Du kan ansöka om två betalningsfria månader, som inte följer på varandra, per kalenderår.

Företagskunder

Som företagskund kan du ansöka om amorteringsfritt här.

Amorteringsfriheten beviljas enligt normalt kreditbeviljningsförfarande.

Tillbaka till kundmeddelanden