Försäkringsinformation nu även med koderna för andra nätbanker i Aktias nätbank

På Aktia vill vi erbjuda våra försäkringskunder service mångsidigt. Du ser dina försäkringar i Aktias nätbank med koderna för din nätbank även om du inte är Aktias nätbankskund. Du kan också köpa livförsäkring i vår nätbank.

I Aktias nätbank ser du bl.a.de av Aktia Livförsäkring Ab beviljade frivilliga personförsäkringarna såsom liv-, sjuk-, barn- och låneförsäkring, spar- och placeringsförsäkringar samt frivilliga pensionsförsäkringar. äkring i vår nätbank.


Inloggning med andra bankers koder

Du kan logga in i Aktias nätbank med andra bankers nätbankskoder. När du skriver in dig i nätbanken första gången godkänner du samtidigt användarvillkoren för Aktias nätbank.
 

Köp livförsäkring

På Aktias nätsidor kan du räkna ut hur stor livförsäkring du skulle behöva för att trygga din familjs ekonomi ifall det värsta hände. Från räknaren förflyttar du dig enkelt till nätbanken för att köpa livförsäkringen genom att identifiera dig i Aktias nätbank. Att köpa livförsäkring räcker cirka 10 minuter. I köpandet ingår att du fyller i och skickar din hälsodeklaration över nätet.
 

Ersättningstjänst för sjukkostnader

I ersättningstjänsten i Aktias nätbank kan du söka ersättning från barns och vuxnas sjukkostnadsförsäkringar som beviljats av Aktia Livförsäkring Ab. Ersättningstjänsten hittar du i nätbanken på fliken Försäkringar som länken Sök ersättning. För att söka ersättning för barns sjukkostnader över nätet förutsätts att försörjaren har lämnat in meddelande om försörjare.
 

Lämna in meddelande om försörjare och se ditt barns försäkringar i nätbanken

De liv- och sjukförsäkringar för barn som är beviljade av Aktia Livförsäkring Ab kan ses i Aktias nätbank på försäkringstagarens namn. I barns försäkringar är försäkringstagaren i allmänhet barnet själv och därför syns inte försäkringen i försörjarens nätbank utan separat meddelande om försörjare. Meddelande om försörjare ska också göras för att kunna söka ersättning från barns sjukkostnadsförsäkringar över nätet.

Läs mera om nätbanken
Läs mera om spar- och pensionsförsäkringarnas självbetjäningstjänster

Lämna in meddelande om försörjare.
Sjukkostnadsförsäkringarnas ersättningstjänst > Logga in i nätbanken
Köp livförsäkring

 

Snabblänkar

* Behandlingstiden för ersättningsansökningar gjorda i nätbankens ersättningstjänst är medeltal 3 bankdagar.