Försäkringsinformation i Aktias nätbank

Vi vill vi erbjuda våra försäkringskunder mångsidig service. Du ser dina försäkringar i nätbanken även om du inte är Aktias nätbankskund. Du kan också t.ex. köpa livförsäkring i på nätet.

I nätbanken ser du person-, spar- och pensionsförsäkringar (individuella).

Läs mera om nättjänsterna.

 

* Behandlingstiden för ersättningsansökningar gjorda i nätbankens ersättningstjänst är medeltal 3 bankdagar.

** Den genomsnittliga behandlingstiden för per post skickade ersättningsansökningar är för tillfället 3 veckor.