Försäkringsinformation i Aktias nätbank

Vi vill vi erbjuda våra försäkringskunder mångsidig service. Du ser dina försäkringar i nätbanken även om du inte är Aktias nätbankskund. Du kan också t.ex. köpa livförsäkring i på nätet.

I nätbanken ser du person-, spar- och pensionsförsäkringar (individuella).

Läs mera om nättjänsterna.