Förvaltningsfonder

 

 

Aktias nya, tidsenliga och kostnadsefektiva förvaltningsportföljer i fondformat är en lätt lösning för att öka din förmögenhet, och du väljer dem enligt din egen riskprofil. Förvaltningsportföljerna ger kostnadseffektivt den enskilda placeraren samma portföljförvaltningstjänster och internationella möjligheter som stora placerare.
 
Allokeringen, dvs. spridningen mellan olika tillgångsslag, är den viktigaste utgångspunkten i våra förvaltningsportföljer. Aktias allokeringsteam följer aktivt med marknaden och observerar händelserna i världsekonomin. Placeringsobjekten i portföljerna utgörs per tillgångsslag av olika placeringsfonder, indexfonder, ränteinstrument och alternativa placeringar (t.ex. råvaror). De olika placeringsobjektens vikt i förvaltningsportföljer varierar enligt Aktias allokeringssyn.
 

Bekanta dig med våra Förvaltningsfonder

Aktia Ränteportfölj (0 % aktier, 100 % räntor)

Läs mera och köp fonder >

Aktia Förvaltningsportfölj 25 (25 % aktier, 75 % räntor)

Läs mera och köp fonder >

Aktia Förvaltningsportfölj 50 (50 % aktier, 50 % räntor)

Läs mera och köp fonder >

Aktia Förvaltningsportfölj 75 (75 % aktier, 25 % räntor)

Läs mera och köp fonder >

Aktia Aktieportfölj (100 % aktier, 0 % räntor)

Läs mera och köp fonder >