Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä soitetaan huijauspuheluita, joissa varoitetaan esimerkiksi pankkitunnusten tai tilin olevan vaarassa

Huijari pyrkii todistamaan asiansa oikeaksi lähettämällä tekstiviestin, joka näkyy samassa tutussa viestiketjussa kuin Aktian aidot viestit. Lue lisää.

Verkkopankin ohjeet

Yhteenveto

Yhteenveto-sivulla näet kokonaisvarallisuutesi. Pantattu omistus esitetään kursiivilla. Salkkukohtaisen omistuksen näet valitsemalla kyseisen salkun välilehden. 

Yhteenvetovalikossa näet omistuksesi graafisesti esitettynä kahdella eri tavalla. 

Vasemmanpuoleinen kuva esittää omistuksesi omaisuusluokittain. Kaikki tuotteet kuten esimerkiksi yhdistelmärahastot, kapitalisaatiosopimukset ja vakuutussäästäminen jaetaan omaisuusluokkiin. Käytetyt luokat ovat lyhyet korot, pitkät korot, osakkeet sekä muut sijoitukset. Omistukset omaisuusluokittain antaa kuvan salkun riskitasosta, mutta ei ota kantaa alla olevaan tuotteeseen. Esimerkiksi osakerahasto näkyy osakeluokan alla, valtionobligaatioihin sijoittava rahasto näkyy Pitkä korko -luokan alla ja käteisvarat näkyvät Lyhyt korko -luokan alla. Muut sijoitukset kuten indeksilainat näkyvät omassa luokassaan. 

Oikeanpuoleinen kuva esittää omistuksesi tuotteittain. Osakkeet ja rahastot on ryhmitelty erikseen, vaikka alla oleva sijoituskohde voi olla sama. Rahaston sijoituskohteena voi esimerkiksi olla osakkeita, joita omistuksessa on muutenkin suorina osakesijoituksena. Lisäksi tuoteryhmiin on eritelty muut tuotteet, kuten esimerkiksi pitkäaikaissäästäminen (Aktia PS) tai vakuutussäästäminen. 

Ostovelat ja myyntisaamiset on laskettu mukaan omaisuuteen. Näihin kuuluvat kaikki avoimena olevat toimeksiannot. Avoin toimeksianto voi olla esimerkiksi osakkeiden osto, jossa maksusuoritus tapahtuu vasta kaupanteon jälkeen. 

Toisen asiakkaan tiedot verkkopankissasi

Alasvetovalikossa ovat valittavissa ne asiakkaat, joiden omistukseen sinulla on oikeus. Katseluoikeus tarkoittaa sitä, että näet toisen asiakkaan salkkujen omistukset ja tapahtumat sekä toisen käyttäjän säännölliset rahastosäästösopimukset joissa toinen käyttäjä säästää itselleen. Käyttöoikeus tarkoittaa sitä että voit tehdä toimeksiantoja toiselle asiakkaalle joka on liitetty verkkopankkiisi. Voit myös tehdä uusia sekä muuttaa voimassaolevia säännöllisiä rahastosäästösopimuksia toiselle asiakkaalle. Toimeksiantojen ja muutoksien tekeminen edellyttää, että sinulla on käyttöoikeus toisen asiakkaan tiliin. Käyttöoikeuksien perustamisessa auttaa Aktian asiakaspalvelu numerossa 010 247 010 tai verkkopankin viestitoiminnon kautta. Oma asiakkuutesi näkyy oletuksena alasvetovalikossa. 

Salkku

Tällä sivulla näet salkkukohtaisen varallisuutesi. Pantattu omistus esitetään kursiivilla. 

Ostovelat ja myyntisaamiset on laskettu mukaan omaisuuteen. Näihin kuuluvat kaikki avoimena olevat toimeksiannot. Avoin toimeksianto voi olla esimerkiksi osakkeiden osto, jossa maksusuoritus tapahtuu vasta kaupanteon jälkeen. 

Toisen asiakkuuden tiedot verkkopankissasi

Alasvetovalikossa ovat valittavissa ne asiakkaat, joiden omistukseen sinulla on oikeus. Katseluoikeus tarkoittaa sitä, että näet toisen asiakkaan salkkujen omistukset ja tapahtumat sekä toisen käyttäjän säännölliset rahastosäästösopimukset joissa toinen käyttäjä säästää itselleen. Käyttöoikeus tarkoittaa sitä että voit tehdä toimeksiantoja toiselle asiakkaalle joka on liitetty verkkopankkiisi. Voit myös tehdä uusia sekä muuttaa voimassaolevia säännöllisiä rahastosäästösopimuksia toiselle asiakkaalle. Toimeksiantojen ja muutoksien tekeminen edellyttää, että sinulla on käyttöoikeus toisen asiakkaan tiliin. Käyttöoikeuksien perustamisessa auttaa Aktian asiakaspalvelu numerossa 010 247 010 tai verkkopankin viestitoiminnon kautta. Oma asiakkuutesi näkyy oletuksena alasvetovalikossa. 

Rahastot

Rahastot-osiossa näytetään koko rahasto-omistuksesi. Omistus voi jakaantua eri salkkuihin. Tarkka omistusmäärä tulee esille viemällä hiiren osoitin rahasto-osuuksien määrän päälle. 

Nimi

Rahaston nimi 

Määrä 

Kappalemääräinen omistus rahastossa, kahteen desimaaliin pyöristettynä. Tarkka omistusmäärä tulee esille viemällä hiiren osoitin luvun päälle. 

Hankinta-arvo

Omistuksesi hankinta-arvo. Tieto näytetään, mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa.

Hinta

Rahasto-osuuden viimeinen saatavilla oleva arvo. Saraketta ei näytetä yhteenveto-sivulla 

Markkina-arvo

Rahaston markkina-arvo viimeisellä saatavilla olevalla osuudenarvolla laskettuna. 

+/- EUR

Voitto/tappio euroina sijoituksen alusta. Tieto näytetään, mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa.

+/- %

Voitto/tappio prosenttina sijoituksen alusta. Tieto näytetään, mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa. 

Osuus

Rahastojen osuus prosentteina kokonaisomistuksestasi. Sarake näytetään vain yhteenveto-sivulla. 

Salkku

Näyttää missä salkussa rahasto-omistus on säilytyksessä. Mikäli samaa rahastoa on useammassa salkussa, näytetään oletuksena yhteenlaskettu tieto. Salkkukohtaisen omistuksen saat esille Näytä salkut -linkistä. Sarake näytetään vain yhteenveto-sivulla. 

Toimeksiantopainikkeet

Painikkeista pääset tekemään toimeksiannon valittuun rahastoon valitussa salkussa. Mikäli samaa rahastoa on useammassa salkussa, sinun pitää painaa Näytä salkut -linkkiä, jotta saat salkkukohtaisen omistuksen esille. 

Katso ostoeriä ja tapahtumia

Painikkeesta pääset sivulle, jossa listataan valitun rahaston ostoerät ja tapahtumat. Mikäli samaa rahastoa on useammassa salkussa, paina Näytä salkut -linkkiä, jotta pääset katsomaan ostoeriä ja tapahtumia. 

Yhteensä

Rahastojen arvo yhteensä. Voitto/tappio-tiedot näytetään, mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa. 

Osakkeet

Osakkeet osiossa näytetään koko osake-omistuksesi. Omistus voi jakaantua eri salkkuihin.

Nimi

Osakkeen nimi 

Määrä 

Kappalemääräinen omistus osakkeessa.

Hankinta-arvo

Osakkeen hankinta-arvo. Tieto näytetään, mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa. 

Hinta

Osakkeen hinta näytetään viimeisimmän saatavilla olevan päätöskurssin mukaan. Saraketta ei näytetä yhteenveto-sivulla 

Markkina-arvo

Osakkeen markkina-arvo viimeisimmällä saatavilla olevalla päätöskurssilla laskettuna. 

+/- EUR

Voitto/tappio euroina sijoituksen alusta. Tieto näytetään, mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa. 

+/- %

Voitto/tappio prosentteina sijoituksen alusta. Tieto näytetään, mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa. 

Osuus

Osakkeiden osuus kaikesta omistuksestasi. Sarake näytetään vain yhteenveto-sivulla. 

Salkku

Näyttää missä salkussa osakkeet on säilytyksessä. Mikäli samaa osaketta on useammassa salkussa, näytetään oletuksena summattu tieto. Salkkukohtaisen omistuksen saat esille Näytä salkut -linkistä. Sarake näytetään vain yhteenveto-sivulla. 

Toimeksiantopainikkeet

Painikkeista pääset tekemään toimeksiannon valitulla osakkeella valitussa salkussa. Mikäli samaa osaketta on useammassa salkussa, sinun pitää painaa Näytä salkut -linkkiä, jotta saat salkkukohtaisen omistuksen esille. 

Katso ostoeriä ja tapahtumia

Painikkeesta pääset sivulle, jossa listataan valitun osakkeen ostoerät ja tapahtumat. Mikäli samaa arvopaperia on useammassa salkussa, sinun pitää painaa Näytä salkut -linkkiä, jotta pääset katsomaan ostoeriä ja tapahtumia. 

Yhteensä

Kyseisen omaisuusluokan osakkeiden arvo yhteensä. Voitto/tappio-tiedot näytetään mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa. 

Joukkovelkakirjalainat

Joukkovelkakirjalainat-osiossa näytetään koko joukkovelkakirjalaina-omistuksesi. Omistus voi jakaantua eri salkkuihin. 

Nimi

Joukkovelkakirjalainan nimi. 

Määrä

Nimellisarvoinen omistus joukkovelkakirjalainassa 

Hankinta-arvo

Joukkovelkakirjalainojen hankinta-arvo. Tieto näytetään mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa. 

Hinta

Joukkovelkakirjalainan saatavilla oleva arvo. Saraketta ei näytetä yhteenveto-sivulla. 

Markkina-arvo

Joukkovelkakirjalainojen markkina-arvo* 

+/- EUR

Voitto/tappio sijoituksen alusta. Tieto näytetään mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa. 

+/- %

Voitto/tappio sijoituksen alusta. Tieto näytetään mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa. 

Seuraava tapahtuma

Joukkovelkakirjalainan seuraava koronmaksu- tai erääntymisajankohta. 

Osuus

Joukkovelkakirjalainojen osuus kaikesta omistuksestasi. Sarake näytetään vain yhteenveto-sivulla. 

Salkku

Näyttää missä salkussa joukkovelkakirjalaina on säilytyksessä. Mikäli samaa joukkovelkakirjalainaa on useammassa salkussa, näytetään oletuksena summattu tieto. Salkkukohtaisen omistuksen saat esille Näytä salkut -linkistä. Sarake näytetään vain yhteenveto-sivulla. 

Katso ostoeriä ja tapahtumia

Painikkeesta pääset sivulle, jossa listataan joukkovelkakirjalainan ostoerät ja tapahtumat. Mikäli samaa joukkovelkakirjalainaa on useammassa salkussa, sinun pitää painaa Näytä salkut -linkkiä, jotta pääset katsomaan ostoeriä ja tapahtumia. 

Yhteensä

Kyseisen omaisuusluokan joukkovelkakirjalainan arvo yhteensä. Voitto/tappio-tiedot näytetään, mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa. 

* Debentuurien, obligaatioiden ja muiden joukkovelkakirjalainojen arvo voi vaihdella laina-aikana ja niiden arvo voi siten olla korkeampi tai alempi kuin lainan nimellisarvo tai sijoittamasi summa. Jos pidät lainan laina-ajan loppuun saakka, saat yleensä takaisin nimellisarvon (pääomaturvattu laina) ja mahdollisen tuoton. Näille lainoille annetaan Aktian verkkopankissa ohjeellinen hintanoteeraus, jolla tarkoitetaan Aktian lainalle laskemaa arvioitua käypää hintaa. Hintanoteeraukseen vaikuttavat yleensä esimerkiksi muutokset korkotasossa, lainan jäljellä oleva juoksuaika tai markkinoiden arviot liikkeeseenlaskijaan liittyvistä riskeistä. Mikäli kyseessä on indeksilaina, hintanoteeraukseen vaikuttaa lisäksi tapa, jolla indeksihyvityksen arvo lainaehtojen mukaan lasketaan. Jos myyt lainan kesken juoksuajan, siitä saatava hinta voi olla suurempi tai pienempi kuin lainan nimellisarvo. Ohjeellinen hintanoteeraus on arvio sijoituksen arvosta, ja todellinen kauppahinta voi poiketa hintanoteerauksesta. Lainan tuoton verotus voi olla erilainen sen mukaan, pidetäänkö laina eräpäivään asti vai myydäänkö se kesken juoksuajan. 

Tilit ja talletukset

Talletukset-osiossa näytetään kaikki tilit, joissa olet omistajana. Mikäli sinulla on oikeus jonkun toisen asiakkaan omistuksiin, näet toisen asiakkaan tileistä ainoastaan ne, joihin sinulla on käyttöoikeus. 

Tili

Tilin numero 

Tilin nimi

Tilituotteen nimi 

Korko 

Tilille maksettava vuosittainen kokonaiskorko prosentteina

Saldo

Tilin saldo. Info-merkki kertoo, että tili on valuuttamääräinen. Alkuperäisen valuutan ja saldon valuutassa näkee viemällä hiiren osoittimen saldoluvun päälle. 

Saldon arvopäivä

Saldon arvopäivä 

Erääntymispäivä

Määräaikaisen talletuksen erääntymispäivä 

Osuus

Tilisaldon osuus prosenteissa kaikesta omistuksestasi. Sarake näytetään vain yhteenveto-sivulla. 

Salkku

Salkku, johon tili voi olla liitetty 

Yhteensä

Talletukset yhteensä 

Avaa säästämisen tili

Linkistä pääsee sivulle, jossa voi tehdä Sijoitustalletuksen tai Säästötalletuksen.

Vakuutussäästäminen

Vakuutustuote

Eläke- tai säästövakuutus

Maksetut maksut

Vakuutusaikana maksetut vakuutusmaksut yhteensä 

Nostot

Vakuutuksesta nostetut säästöt yhteensä 

Säästön määrä

Vakuutuksen kokonaissäästön määrä. Säästössä on huomioitu tähän asti annetut hyvitykset sekä tehdyt veloitukset. 

Osuus

Vakuutustuotteen osuus kaikesta omistuksestasi 

Yhteensä 

Vakuutuksen maksetut maksut, nostot ja säästöt yhteensä. 

Muut sijoitukset

Nimi

Muun sijoitustuotteen nimi 

Määrä 

Kappalemääräinen omistus. Tarkan kappalemääräisen omistuksen näkee viemällä hiiren osoittimen saldoluvun päälle. 

Hankinta-arvo 

Muun sijoituksen hankinta-arvo 

Markkina-arvo

Markkina-arvo laskettu arvostuksen saatavuuden mukaan 

+/- EUR 

Voitto/tappio sijoituksen alusta. Tieto näytetään mikäli hankintahinnat ovat Aktian tiedossa. 

+/- %

Voitto/tappio sijoituksen alusta. Tieto näytetään mikäli hankintahinnat ovat Aktian tiedossa. 

Omistus %

Muiden sijoituksien osuus prosenteissa kaikesta omistuksestasi. Sarake näytetään vain yhteenveto-sivulla. 

Ostovelat ja myyntisaamiset

Tässä näet käsittelyssä olevien toimeksiantojesi vaikutuksen kokonaisvarallisuuteesi. 

Instrumentin nimi

Käsittelyssä olevan toimeksiannon instrumentin nimi 

Toimeksiannon tyyppi 

Toimeksiannon tyyppi voi olla Osto, Myynti, Merkintä ja Lunastus. Vaihtotoimeksiannon kautta tehdyt merkinnät näkyvät tässä merkintätoimeksiantoina. Rahastosäästömerkinnät eivät näy ostovelkoina. 

Summa 

Toimeksiannon kokonaissumma 

Salkku 

Salkku, johon toimeksianto kohdistuu

Ostovelat ja myyntisaamiset yhteensä

Käsittelyssä olevat toimeksiannot yhteensä 

Raportit ja tositteet

Asiakkaan on suositeltavaa tulostaa tai tallentaa tarvittavat tositteet itselleen veroilmoituksen tarkastamista ja sijoitustoimintansa verotukseen liittyvän muistiinpanovelvollisuuden täyttämistä varten.

Lukemattomat dokumentit näkyvät lihavoituna 

Rahastoraportit

Tässä näet kaikki saamasi rahastoihin liittyvät raportit 

Rahastotositteet

Tässä näet kaikki saamasi rahastoihin liittyvät tositteet 

Osakeraportit

Tässä näet kaikki saamasi rahastoihin liittyvät raportit 

Salkkuraportit

Tässä näet kaikki saamasi rahastoihin liittyvät raportit 

Osaketositteet

Tässä näet kaikki saamasi rahastoihin liittyvät tositteet 

Säännöllinen rahastosäästäminen

Tällä sivulla näet kaikki säännölliset rahastosäästösopimuksesi. Näet myös ne rahastosäästösopimukset, joissa säästät jollekin toiselle asiakkaalle, sekä ne sopimukset, joissa joku toinen säästää sinulle. 

Voit muuttaa säännöllisen rahastosäästösopimuksesi tietoja valitsemalla listasta haluamasi rahastosäästösopimuksen. 

Rahasto 

Rahaston nimi 

Säästöerä 

Säännöllinen säästöerä euroina 

Seuraava maksupäivä 

Seuraavan säästöerän veloituspäivä 

Salkku 

Salkku, johon rahastosäästösopimuksesi on tehty 

Saaja 

Rahasto-osuuksien saaja 

Maksaja 

Rahastosäästämisen maksaja 

Säännöllisen rahastosäästämisen aloittaminen

Sivulla näet rahaston johon olet aloittamassa säästämistä sekä salkun johon merkintä kohdistuu. 

Veloitustili-valikossa on valittavissasi tilit, joissa olet omistajana tai joihin sinulla on käyttöoikeus. Mikäli teet säästösopimuksen toisen asiakkaan salkkuun, johon sinulla on muokkausoikeus, on käytettävissäsi sekä ne tilit joiden omistaja olet että toisen asiakkaan tilit, joihin sinulla on käyttöoikeus. 

Säästöerä veloitetaan tililtä valitsemanasi päivänä. 

Toimeksiannon vahvistus

Sivulla kerrataan toimeksiannon tiedot sekä vahvistetaan toimeksianto. Toimeksiannon tietoja pääset muuttamaan painamalla Edellinen-linkkiä.

Säännöllinen rahastosäästäminen / Sopimuksen tiedot

Salkku 

Salkku, johon rahastosäästösopimuksesi on tehty 

Rahasto 

Valitsemasi rahasto 

Säästöerä 

Säästöeräsi euroina

Ensimmäinen maksupäivä 

Ensimmäisen säästöeräsi veloituspäivä 

Säästämisjakso 

Valitsemasi säästämistiheys

Seuraava maksupäivä 

Seuraavan säästöeräsi veloituspäivä 

Saaja 

Rahasto-osuuksien saaja 

Maksaja 

Rahastosäästömerkinnän maksaja 

Rahastosäästösopimuksen tiedot

Tällä sivulla näet nykyisen rahastosäästösopimuksesi tiedot ja pääset tekemään niihin muutoksia. 

Rahasto 

Valitsemasi rahasto 

Salkku 

Salkku, johon rahastosäästösopimuksesi on tehty 

Ensimmäinen maksupäivä 

Ensimmäisen säästöeräsi veloituspäivä 

Minimisäästöerä 

Valitsemasi rahaston minimisäästöerä 

Seuraava maksupäivä 

Seuraavan säästöeräsi veloituspäivä 

Veloitustili 

Tili jolta rahastosäästäminen veloitetaan

Säästöerä 

Säästöeräsi euroina 

Maksupäivä 

Säästöerän veloituspäivämäärä 

Säästämisjakso 

Valitsemasi säästämistiheys 

Rahastosaastosopimuksen vahvistus

Tässä näet yhteenvedon tekemäsi rahastosäästösopimuksen tiedoista. 

Rahasto 

Valitsemasi rahasto 

Salkku 

Salkku, johon rahastosäästösopimuksesi on tehty 

Ensimmäinen maksupäivä 

Ensimmäisen säästöeräsi veloituspäivä 

Minimisäästöerä 

Valitsemasi rahaston minimisäästöerä 

Seuraava maksupäivä 

Seuraavan säästöeräsi veloituspäivä 

Veloitustili 

Tili jolta rahastosäästäminen veloitetaan 

Säästöerä 

Säästöeräsi euroina 

Maksupäivä 

Säästöerän veloituspäivämäärä 

Säästämisjakso 

Valitsemasi säästämistiheys 

Rahastotoimeksiantojen seuranta

Tällä sivulla voit seurata viimeisimpiä rahastotoimeksiantojasi toimeksiantotyypeittäin. Rahastosäästömerkinnät eivät näy toimeksiantojen seurannassa. Mikäli sinulla on oikeus toisen asiakkaan salkkuihin, näet toimeksiannot niissä salkuissa.

Merkintä

Sivulla näet viimeisimmät rahastomerkintäsi. Toimeksiannot näytetään sivulla niin kauan kuin ne ovat käsittelyssä sekä 14 päivää toteutumisen jälkeen. 

Lunastus

Sivulla näet viimeisimmät rahastolunastuksesi. Toimeksiannot näytetään sivulla niin kauan kuin ne ovat käsittelyssä sekä 14 päivää toteutumisen jälkeen. Toimeksianto näytetään kappalemääräisenä tai euroissa sen mukaan miten toimeksianto on annettu. 

Vaihto

Sivulla näet viimeisimmät rahastovaihtosi. Toimeksiannot näytetään sivulla niin kauan kuin ne ovat käsittelyssä sekä 14 päivää toteutumisen jälkeen. Toimeksianto näytetään kappalemääräisenä tai euroissa sen mukaan miten toimeksianto on annettu.

Rahastosäästösopimuksen lopettaminen

Tällä sivulla näet nykyisen rahastosäästösopimuksesi tiedot ja pääset lopettamaan sopimuksen. Vahvista vielä avaintunnuskortin turvaluvulla rahastosäästösopimuksen lopettaminen.

Osaketoimeksiantojen seuranta

Sivulla näet avoimet, toteutuneet sekä hylätyt/peruutetut osake-, optio- sekä merkintäoikeustoimeksiannot. Mikäli sinulla on oikeus toisen asiakkaan salkkuihin, näet toimeksiannot niissä salkuissa. 

Toimeksiannot näytetään syöttöpäivän mukaisessa järjestyksessä.

Avoimet toimeksiannot

Toimeksianto näkyy tässä kunnes se on kokonaan toteutunut tai jos voimassaoloaikaa on vielä jäljellä.

Toimeksiantorivien oikeassa laidassa olevista painikkeista pääset katsomaan toimeksiannon tarkempia tietoja sekä peruuttamaan toimeksiannon.

Toteutuneet toimeksiannot

Toimeksianto näkyy tässä 14 vuorokauden ajan sen jälkeen, kun se on siirretty Avoimet toimeksiannot kohdasta tähän kohtaan.

Toimeksianto siirtyy tähän kun:

- Toteutunut kokonaan

- Toteutunut osittain, ja voimassaoloaika on loppunut

- Toteutunut osittain, ja käyttäjä on perunut jäljellä olevan määrän

- Toteutunut osittain ja Pörssi on hylännyt jäljellä olevan määrän

Toimeksiantorivien oikeassa laidassa olevista painikkeista pääset katsomaan toimeksiannon tarkempia tietoja sekä peruuttamaan toimeksiannon. 

Hylätyt/peruutetut toimeksiannot

Toimeksianto siirtyy tähän kun se on:

- Se ei toteutunut lainkaan, ja voimassaoloaika on loppunut 

- Se ei toteutunut lainkaan, ja käyttäjä on perunut jäljellä olevan määrän

- Pörssi ei ole ottanut toimeksiantoa vastaan

Toimeksiannon lisätiedot

Sivun Toimeksiannot lisätiedot -kohdassa näet tiedot toimeksiantoa syötettäessä annetut tiedot.

Toimeksiannosta toteutuneet erät -kohdassa näet miten toimeksiantosi on toteutunut. Toimeksiantosi voi toteutua monessa erässä, vaikka yksi osake kerrallaan. Mahdollinen kiinteä palkkio lisätään ensimmäisen toteutuneen erän palkkioon.

Toimeksiannon peruuttaminen

Mikäli toimeksiannon voi peruuttaa, on Toimeksiannon peruutus -osio näkyvissä sivun alalaidassa.

Tapahtumien haku

Tällä sivulla voit hakea sijoitustapahtumia salkuissasi. Mikäli sinulla on oikeus toisen asiakkaan salkkuihin voit hakea tapahtumia myös niistä salkuista. 

Tapahtumalistaus

Oletuksena sivulla listataan tapahtumat uusin ylinnä. Vanhempia tapahtumia pääset katsomaan klikkaamalla sivun alalaidassa olevaa Seuraava-linkkiä. Voit myös käyttää hakukriteerejä rajaamaan hakutulosta. 

Tapahtuman arvopäivää klikkaamalla pääset katsomaan tapahtuman tarkempia tietoja.

Tapahtuman tarkemmat tiedot

Tällä sivulla näet tarkemmat tiedot sijoitustapahtumasta. Näytettävät tiedot riippuvat arvopaperityypistä jonka tapahtumaa olet katsomassa. Mikäli tapahtuman tiedoissa olevista arvoista on saatavissa tarkempia arvoja, saa arvot näkyviin viemällä hiiren osoittimen sivulla näkyvän arvon päälle.

Instrumentin ostoerät

Instrumentin nimi

Instrumentin nimi 

Salkku (ao-tili)

Näyttää millä arvo-osuustilillä instrumentti on säilytyksessä. 

Kauppapäivä 

Tapahtuman kauppapäivä 

Määrä

Tapahtuman kappalemäärä 

Hankintahinta

Yhden kappaleen hankintahinta

Hankinta-arvo

Kappaleiden hankintahinta yhteensä 

Markkina-hinta

Yhden kappaleen arvo 

Markkina-arvo

Kappaleiden arvo yhteensä 

+/- EUR

Voitto/tappio sijoituksen alusta. Tieto näytetään, mikäli kaikkien omistamiesi instrumenttien hankintahinnat ovat Aktian tiedossa. 

+/- %

Voitto/tappio sijoituksen alusta. Tieto näytetään, mikäli kaikkien omistamiesi instrumenttien hankintahinnat ovat Aktian tiedossa. 

Toimeksiantolinkit

Linkit vievät toimeksiantonäytölle, jossa salkku (ja arvo-osuustili) ja instrumentti ovat valmiiksi valittuina. 

Instrumentin tapahtumat

Instrumentin nimi

Instrumentin nimi 

Salkku (ao-tili)

Näyttää millä arvo-osuustilillä instrumentti on säilytyksessä. 

Tapahtumapäivä

Mikäli kyseessä on tuottotapahtuma, erääntyminen, korko tai lyhennys,kyseessä on tapahtuman maksupäivä, muutoin tapahtumapäivä. 

Tapahtuma 

Tapahtuman tyyppi (osto, myynti jne.) 

Määrä 

Tapahtuman kappalemäärä 

Markkina-hinta

Yhden kappaleen arvo 

Markkina-arvo

Kappaleiden arvo yhteensä 

Palkkio

Tapahtumasta peritty palkkio 

Loppusumma 

Tapahtuman loppusumma 

+/- EUR

Voitto/tappio sijoituksen alusta. Tieto näytetään, mikäli kaikkien omistamiesi instrumenttien hankintahinnat ovat Aktian tiedossa. 

+/- %

Voitto/tappio sijoituksen alusta. Tieto näytetään, mikäli kaikkien omistamiesi instrumenttien hankintahinnat ovat Aktian tiedossa. 

Toimeksiantolinkit

Linkit vievät toimeksiantonäytölle, jossa salkku (ja arvo-osuustili) ja instrumentti ovat valmiiksi valittuina. 

 

Rahastolistaus

Rahastolistaus-sivulla näet rahastovalikoimamme. Näihin rahastoihin voit tehdä merkinnän klikkaamalla painiketta + rahastokohtaisella rivillä. 

Säännöllisen rahastosäästämisen voit aloittaa klikkaamalla painiketta >. 

Merkintätoimeksianto kohdistuu siihen salkkuun joka on valittuna kohdassa "Valitse salkku johon merkintä tehdään". Rahastovalikoima voi vaihdella salkkukohtaisesti. 

Voit hakea rahastoja käyttämällä hakutoimintoa. Rahaston nimi -kenttään voit antaa osan rahaston nimestä. 

Rahasto-osuudet jaetaan tuotto- ja kasvuosuuksiin. Tuotto-osuuksille pyritään jakamaan tuottoa vuosittain. Kasvu-osuuksissa tuotto jää kasvattamaan pääomaa ja on useimmiten yksityishenkilön suosima vaihtoehto. Lähtökohtaisesti sivulla listataan rahastojen kasvuosuudet (Aktian omissa rahastoissa B-osuudet). Voit halutessasi hakea esille kaikki rahastoista tarjolla olevat osuudet valitsemalla ”Näytä kaikki rahastojen osuuslajit”. 

Listassa rahasto-osuuden arvo on ilmoitettu kahden desimaalin tarkkuudella. Rahasto-osuuden virallinen arvo voidaan noteerata useamman desimaalin tarkkuudella. 

Kertamerkintätoimeksiannon syöttö

Sivulla näet rahaston johon olet tekemässä merkintää sekä salkun johon merkintä kohdistuu. 

Veloitustili-valikossa on valittavissasi tilit, joissa olet omistajana tai joihin sinulla on käyttöoikeus. Mikäli teet merkinnän toisen asiakkaan salkkuun, johon sinulla on muokkausoikeus, on käytettävissäsi sekä ne tilit joiden omistaja olet että toisen asiakkaan tilit, joihin sinulla on käyttöoikeus. 

Merkintäsumma veloitetaan tililtä kun olet vahvistanut toimeksiannon. 

Lopulliset arvot riippuvat toimeksiannon toteutuspäivän mukaisesta rahasto-osuuden arvosta. Toimeksiannon jättämisen kellonaika ja rahaston katkaisuaika määrittävät sen, minkä päivän mukaisella rahasto-osuuden arvolla toimeksianto toteutuu. Aktian rahastoissa (pois lukien erikoissijoitusrahastot) katkaisuaika on klo 15.00 pankkipäivinä. Tämä tarkoittaa käytännössä, että kaikkiin pankkipäivinä ennen klo 15.00 jätettyihin toimeksiantoihin sovelletaan toimeksiantopäivän kurssia. Arvopäiväksi määräytyy näin ollen toimeksiantopäivä. Toimeksiantoihin, jotka on jätetty pankkipäivänä klo 15.00 tai myöhemmin, sovelletaan seuraavan pankkipäivän kurssia. Samaa toimintatapaa sovelletaan myös viikonloppuina tai arkipyhinä jätettyihin toimeksiantoihin. Arvopäiväksi määräytyy näissä tapauksissa toimeksiantopäivästä seuraava pankkipäivä. Rahasto-osuuden arvo ei ole tiedossa toimeksiannon jättöhetkellä.

Huomioithan, että lyhennettyinä pankkipäivinä (kiirastorstai ja uudenvuodenaatto) katkaisuaika on klo 12.00.

Muiden kuin Aktian rahastojen ja Aktian erikoissijoitusrahastojen osalta katkaisuaika on saatavilla rahaston tiedoista tai Rahastojen kaupankäynti- ja hallinnointikulut -hinnastosta. Lisätietoa Aktian erikoissijoitusrahastojen erityispiirteistä sekä merkintä- ja lunastusajoista löytyy rahaston avaintietoasiakirjasta ja rahastoesitteestä. Huomioithan, että käsittelyaika erikoissijoitusrahastojen toimeksiannoissa voi olla pidempi. 

Rahastoyhtiö voi jättää rahaston arvon laskematta osuudenomistajien yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi päivinä, joina rahaston pääasiallinen kohdemarkkina on kiinni tai kaupankäynti markkinalla on rajattu.

Toimeksiannon vahvistus

Sivulla kerrataan toimeksiannon tiedot sekä vahvistetaan toimeksianto. Toimeksiannon tietoja pääset muuttamaan painamalla Edellinen-linkkiä.

Rahastonvaihtotoimeksiannon syöttö

Sivulla näet rahaston josta olet tekemässä lunastusta sekä salkun johon vaihto kohdistuu.

Lunastustoimeksiannon voi jättää euro- ja/tai kappalemääräisenä riippuen siitä mikä on sallittua rahastolla. Mikäli haluat lunastaa koko omistuksesi kyseisessä rahastossa niin valitse lunastusmääräksi kaikki. 

Valitse merkittävä rahasto rahastolistauksesta. Rahastotarjooma voi vaihdella salkkukohtaisesti.

Voit hakea rahastoja käyttämällä hakutoimintoa. Rahaston nimi -kenttään voit antaa osan rahaston nimestä. 

Rahasto-osuudet jaetaan tuotto- ja kasvuosuuksiin. Tuotto-osuuksille pyritään jakamaan tuottoa vuosittain. Kasvu-osuuksissa tuotto jää kasvattamaan pääomaa ja on useimmiten yksityishenkilön suosima vaihtoehto. Lähtökohtaisesti sivulla listataan rahastojen kasvuosuudet (Aktian omissa rahastoissa B) joissa tuotto pääomitetaan. Voit halutessasi hakea esille kaikki rahastosta tarjolla olevat osuudet valitsemalla ”Näytä kaikki rahastojen osuuslajit”. 

Listassa rahasto-osuuden arvo on ilmoitettu kahden desimaalin tarkkuudella. Rahasto-osuuden virallinen arvo voidaan noteerata useamman desimaalin tarkkuudella. 

Arvio kaupasta tulee esille painamalla Laske arvio.

Lopulliset arvot riippuvat toimeksiannon toteutuspäivän mukaisesta rahasto-osuuden arvosta. Toimeksiannon jättämisen kellonaika ja rahaston katkaisuaika määrittävät sen, minkä päivän mukaisella rahasto-osuuden arvolla toimeksianto toteutuu. Aktian rahastoissa (pois lukien erikoissijoitusrahastot) katkaisuaika on klo 15.00 pankkipäivinä. Tämä tarkoittaa käytännössä, että kaikkiin pankkipäivinä ennen klo 15.00 jätettyihin toimeksiantoihin sovelletaan toimeksiantopäivän kurssia. Arvopäiväksi määräytyy näin ollen toimeksiantopäivä. Toimeksiantoihin, jotka on jätetty pankkipäivänä klo 15.00 tai myöhemmin, sovelletaan seuraavan pankkipäivän kurssia. Samaa toimintatapaa sovelletaan myös viikonloppuina tai arkipyhinä jätettyihin toimeksiantoihin. Arvopäiväksi määräytyy näissä tapauksissa toimeksiantopäivästä seuraava pankkipäivä. Rahasto-osuuden arvo ei ole tiedossa toimeksiannon jättöhetkellä.

Huomioithan, että lyhennettyinä pankkipäivinä (kiirastorstai ja uudenvuodenaatto) katkaisuaika on klo 12.00.

Muiden kuin Aktian rahastojen ja Aktian erikoissijoitusrahastojen osalta katkaisuaika on saatavilla rahaston tiedoista tai Rahastojen kaupankäynti- ja hallinnointikulut -hinnastosta. Lisätietoa Aktian erikoissijoitusrahastojen erityispiirteistä sekä merkintä- ja lunastusajoista löytyy rahaston avaintietoasiakirjasta ja rahastoesitteestä. Huomioithan, että käsittelyaika erikoissijoitusrahastojen toimeksiannoissa voi olla pidempi. 

Rahastoyhtiö voi jättää rahaston arvon laskematta osuudenomistajien yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi päivinä, joina rahaston pääasiallinen kohdemarkkina on kiinni tai kaupankäynti markkinalla on rajattu.

Rahastonvaihtotoimeksiannon vahvistus

Sivulla kerrataan toimeksiannon tiedot sekä vahvistetaan toimeksianto. Toimeksiannon tietoja pääset muuttamaan painamalla Palaa. 

Rahastolunastustoimeksiannon syöttö

Sivulla näet rahaston josta olet tekemässä lunastusta sekä salkun johon lunastus kohdistuu. 

Hyvitystili-valikossa on valittavissasi tilit, joissa olet omistajana, tai joihin sinulla on käyttöoikeus. Mikäli teet lunastuksen toisen asiakkaan salkkuun, johon sinulla on käyttöoikeus, on käytettävissäsi sekä ne tilit joiden omistaja olet että toisen asiakkaan tilit, joihin sinulla on käyttöoikeus. 

Lunastustoimeksiannon voi jättää euro- ja/tai kappalemääräisenä riippuen siitä mikä on sallittua rahastolla. Mikäli haluat lunastaa koko omistuksesi kyseisessä rahastossa niin valitse lunastusmääräksi kaikki. 

Arvio kaupasta tulee esille painamalla Laske arvio. 

Lopulliset arvot riippuvat toimeksiannon toteutuspäivän mukaisesta rahasto-osuuden arvosta. Toimeksiannon jättämisen kellonaika ja rahaston katkaisuaika määrittävät sen, minkä päivän mukaisella rahasto-osuuden arvolla toimeksianto toteutuu. Aktian rahastoissa (pois lukien erikoissijoitusrahastot) katkaisuaika on klo 15.00 pankkipäivinä. Tämä tarkoittaa käytännössä, että kaikkiin pankkipäivinä ennen klo 15.00 jätettyihin toimeksiantoihin sovelletaan toimeksiantopäivän kurssia. Arvopäiväksi määräytyy näin ollen toimeksiantopäivä. Toimeksiantoihin, jotka on jätetty pankkipäivänä klo 15.00 tai myöhemmin, sovelletaan seuraavan pankkipäivän kurssia. Samaa toimintatapaa sovelletaan myös viikonloppuina tai arkipyhinä jätettyihin toimeksiantoihin. Arvopäiväksi määräytyy näissä tapauksissa toimeksiantopäivästä seuraava pankkipäivä. Rahasto-osuuden arvo ei ole tiedossa toimeksiannon jättöhetkellä.

Huomioithan, että lyhennettyinä pankkipäivinä (kiirastorstai ja uudenvuodenaatto) katkaisuaika on klo 12.00.

Muiden kuin Aktian rahastojen ja Aktian erikoissijoitusrahastojen osalta katkaisuaika on saatavilla rahaston tiedoista tai Rahastojen kaupankäynti- ja hallinnointikulut -hinnastosta. Lisätietoa Aktian erikoissijoitusrahastojen  erityispiirteistä sekä merkintä- ja lunastusajoista löytyy rahaston avaintietoasiakirjasta ja rahastoesitteestä. Huomioithan, että käsittelyaika erikoissijoitusrahastojen toimeksiannoissa voi olla pidempi. 

Rahastoyhtiö voi jättää rahaston arvon laskematta osuudenomistajien yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi päivinä, joina rahaston pääasiallinen kohdemarkkina on kiinni tai kaupankäynti markkinalla on rajattu.

Lunastustoimeksiannon vahvistus

Sivulla kerrataan toimeksiannon tiedot sekä vahvistetaan toimeksianto. Toimeksiannon tietoja pääset muuttamaan painamalla Palaa. 

Osta osakkeita

Ostotoimeksianto kohdistuu siihen salkkuun joka on valittuna "Salkku johon toimeksianto tehdään" -kohdassa. Arvopaperitarjooma voi vaihdella salkkukohtaisesti. 

Voit hakea arvopapereita käyttämällä hakutoimintoa. Arvopereita voit hakea toimialaluokan tai instrumenttityypin mukaan. Arvopaperin nimi -kenttään voit antaa osan arvopaperin nimestä. 

Arvopaperilistaus

Arvopaperilistaus-sivulla näet pörssikaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit. Näitä arvopapereita voit ostaa klikkaamalla arvopaperikohtaisella rivillä painiketta +. 

Sopimusehdot ja asiakirjat

Sinun tulee arvo-osuustilin avaamisen yhteydessä hyväksyä Aktia Pankin kulloinkin voimassa olevat Arvopaperipalvelun yleiset ehdot sekä tutustua ehtojen liitteisiin; Palveluhinnasto-ote (Arvopaperipalvelut), Tiedote ei-ammattimaiselle asiakkaalle sekä Etämyyntiedote.

Hoitotilin valinta

Voit valita arvo-osuustilin hoitotiliksi oman tilisi, johon sinulla on käyttöoikeus verkkopankissasi. Mikäli alasvetovalikossa ei ole vaihtoehtona haluamaasi hoitotiliä, sinun tulee olla yhteydessä Aktian konttoriin. Hoitotilin tulee olla Aktia Pankissa. 

Ostotoimeksiannon syöttö

Sivulla näet salkun, johon osto kohdistuu, sekä osakkeen tiedot. 

Veloitustili-valikossa on valittavissasi tilit, joissa olet omistajana tai joihin sinulla on käyttöoikeus. Mikäli teet oston toisen asiakkaan salkkuun, johon sinulla on muokkausoikeus, on käytettävissäsi sekä ne tilit joiden omistaja olet että toisen asiakkaan tilit, joihin sinulla on käyttöoikeus. 

Käytössäsi oleva ostovoima näytetään euroina toimeksiannon teon yhteydessä. Ostovoimalla tarkoitetaan euromääräistä rajaa, jonka puitteissa voit harjoittaa kaupankäyntiä ja tehdä toimeksiantoja. Ostovoiman ylittyessä et voi enää tehdä uusia toimeksiantoja. Ostovoima näytetään reaaliaikaisena, joten kaupat ja tehdyt toimeksiannot huomioidaan näytettävässä summassa. Ellei muuta ole sovittu, ostovoima koostuu 5 000 euron perustasosta, sekä arvo-osuustililläsi olevasta omaisuudesta. Huomioithan, että arvo-osuustililläsi olevan omaisuuden arvostus ostovoiman laskennassa on 60 % edellisen päivän markkina-arvosta. Ostovoima ei ole limiitti, joten sinun tulee varmistaa, että pankkitililläsi on tarvittava kate ostotoimeksiannon maksamiseksi kaupan selvityspäivänä. Pörssikauppojen selvitys kestää kaksi pankkipäivää, eli selvityspäivä on kahden pankkipäivän päästä siitä päivästä, jolloin ostotoimeksianto toteutui (T+2). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi ostotoimeksianto toteutuu maanantaina, veloitetaan rahat tililtä keskiviikkona.

Valitun osakkeen tiedot ja tarjoustasot

Osakkeen tietojen kohdalla näet viimeisimmän kaupankäyntikurssin. Tarjoustasot kertovat osakkeen tämänhetkiset osto- ja myyntitarjoukset. Tiedot haetaan reaaliaikaisesti kun tulet sivulle. 

Toimeksiannon tiedot

Toimeksiannon tietoihin täytetään osakkeiden määrä, rajahinta sekä toimeksiannon viimeinen voimassaolopäivä. Rajahinta tarkoittaa ylintä hintaa jolla kauppa toteutuu jos toimeksiannolle löytyy vastapuoli. Arvio kokonaiskuluista tulee esille painamalla Laske. Lopulliset palkkiot riippuvat siitä miten toimeksiantosi toteutuu. Sinun tulee varmistaa, että pankkitililläsi on tarvittava kate ostotoimeksiannon maksamiseksi kaupan selvityspäivänä. Pörssikauppojen selvitys kestää kaksi pankkipäivää, eli selvityspäivä on kahden pankkipäivän päästä siitä päivästä, jolloin ostotoimeksianto toteutui (T+2). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi ostotoimeksianto toteutuu maanantaina, veloitetaan rahat tililtä keskiviikkona.

Toimeksiannon vahvistus

Sivulla kerrataan toimeksiannon tiedot sekä vahvistetaan toimeksianto. Toimeksiannon tietoja pääset muuttamaan painamalla Palaa. 

Myyntitoimeksiannon syöttö

Sivulla näet salkun, johon myynti kohdistuu, sekä osakkeen tiedot. 

Hyvitystili-valikossa on valittavissasi tilit, joissa olet omistajana, tai joihin sinulla on käyttöoikeus. Mikäli teet myynnin toisen asiakkaan salkkuun, johon sinulla on käyttöoikeus, on käytettävissäsi sekä ne tilit joiden omistaja olet että toisen asiakkaan tilit, joihin sinulla on käyttöoikeus. 

Valitun osakkeen tiedot ja tarjoustasot

Osakkeen tietojen kohdalla näet viimeisimmän kaupankäyntikurssin. Tarjoustasot kertovat osakkeen tämänhetkiset osto- ja myyntitarjoukset. Tiedot haetaan reaaliaikaisesti kun tulet sivulle.  

Toimeksiannon tiedot

Toimeksiannon tietoihin täytetään myytävien osakkeiden määrä, rajahinta sekä toimeksiannon viimeinen voimassaolopäivä. Rajahinta tarkoittaa alinta hintaa, jolla kauppa toteutuu, jos toimeksiannolle löytyy vastapuoli. Arvio kokonaiskuluista tulee esille painamalla Laske. Lopulliset palkkiot riippuvat siitä miten toimeksiantosi toteutuu. Pörssikauppojen selvitys kestää kaksi pankkipäivää, eli selvityspäivä on kahden pankkipäivän päästä siitä päivästä, jolloin toimeksianto toteutui (T+2). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi myyntitoimeksianto toteutuu maanantaina, tilitetään rahat tilille keskiviikkona.

Toimeksiannon vahvistus

Sivulla kerrataan toimeksiannon tiedot sekä vahvistetaan toimeksianto. Toimeksiannon tietoja pääset muuttamaan painamalla Palaa. 

Tee joukkolainan, obligaation tai todistuksen merkintä

Sivulla näet salkun, johon merkintä kohdistuu. Voit valita myös toisen asiakkuuden, jos sinulla on käyttöoikeus. Tämä kuitenkin edellyttää, että tällä asiakkaalla on avoinna oleva panttaamaton arvo-osuustili ja hänen sijoituskokemuksensa ja -tietämyksensä on selvitetty. Selvitys voidaan tehdä toiselle henkilölle ainoastaan yhdessä pankin toimihenkilön kanssa. Huomioithan, että edunvalvonnan alaisina oleville henkilöille tehtävät merkinnät sisältävät rajoituksia. Olethan tarvittaessa yhteydessä Aktian asiakaspalveluun. 

Arvopaperilistaus

Arvopaperilistauksessa näet tällä hetkellä merkittävissä olevat joukkolainat, sijoitusobligaatiot ja -todistukset. Merkintäaika on aina tuotekohtainen.

Emissiokurssi

Joukkolainan, sijoitusobligaation tai -todistuksen hinta, minkä maksat merkitessäsi tuotetta. Emissiokurssi voi poiketa nimellisarvosta eli sadasta. Jos emissiokurssi on alle sata prosenttia, maksat tuotteesta vähemmän kuin nimellisarvon verran.

Merkintäsumma

Vähimmäismerkintä kertoo summan, jolla voit merkitä joukkolainaa, sijoitusobligaatiota tai -todistusta. Merkintäsummaan voi liittyä muitakin rajoitteita, jotka voit tarkistaa myyntiesitteestä.

Merkintäpalkkio

Joukkolainan, sijoitusobligaation tai -todistuksen merkinnästä perittävä merkintäpalkkio prosentteina.

Merkintäaika

Viimeinen merkintäpäivä on joukkolainan, sijoitusobligaation tai -todistuksen merkintäjakson viimeinen päivä.

Joukkolainan, sijoitusobligaation tai -todistuksen tiedot

Näet merkittävän joukkolainan, sijoitusobligaation tai -todistuksen sekä vähimmäismerkinnän.

Toimeksiannon tiedot

Arvo-osuustili

Arvo-osuustilin tulee olla panttaamaton. Aktia PS-tuotteeseen et voi merkitä joukkovelkakirjalainoja verkkopankin kautta.

Veloitustili

Veloitustilin tulee olla oma tilisi, johon sinulla on käyttöoikeus verkkopankissasi.

Merkintäsumma

Joukkovelkakirjalainan merkintäsumman tulee olla euroina aina tasan tuhat, esim. 1 000 euroa tai 5 000 euroa.

Arvio kuluista

Arvio merkinnän kokonaiskuluista tulee esille painamalla Laske arvo. Merkintäsumma veloitetaan valitsemaltasi tililtä merkittäessä.

Sopimusehdot ja asiakirjat

Sinun tulee hyväksyä lainakohtaiset ehdot sekä tutustua liikkeeseenlaskijan julkaisemaan ohjelmaesitteeseen mahdollisine täydennyksineen ja lainaa koskevaan markkinointiesitteeseen. 

Toimeksiannon vahvistaminen 

Sivulla kerrataan merkintätoimeksiannon tiedot sekä vahvistetaan toimeksianto. Toimeksiannon tietoja pääset muuttamaan painamalla Palaa.

Sijoituskokemus ja -tietämys

Anna tiedot

Pankin tulee selvittää sijoituskokemuksesi ja tietämyksesi oheisilla kysymyksillä. Vastauksesi eivät vaikuta siihen, voidaanko toimeksianto toteuttaa. Vastattuasi kysymyksiin nettipankki ohjaa sinut suoraan toimeksiannon syöttöön.

Vahvista

Vahvista antamasi vastaukset syöttämällä turvaluku avaintunnuskortilta. 

Valmis

Sijoituskokemuksesi ja -tietämyksesi on nyt kartoitettu. Nettipankki ohjaa sinut suoraan toimeksiannon tekemiseen.

Sijoitustalletus

Sijoitustalletuksen pituus voi olla kuudesta kuukaudesta kolmeen vuoteen. Saat koko sijoitusajalta kiinteän vuosittaisen koron. Korko määräytyy talletuksen koon ja talletusajan mukaan. 

Talletuksen määrä

Syötä tähän kenttään mille summalle haluat tehdä sijoitustalletuksen. Minimisumma sijoitustalletuksen tekemiselle on 10 000 euroa.

Talletusaika

Valitse sijoitustalletuksesi talletusaika pudotusvalikosta ja paina Laske-painiketta.

Korko

Kokonaisvuosikorko, jonka saat valitsemallesi sijoitussummalle ja talletusajalle.

Korkokertymä brutto

Kertynyt korko sijoitustalletukselle valitsemallesi sijoitustummalle ja talletusajalle ennen lähdeveron pidättämistä.

Talletuksen eräpäivä

Eräpäivä, jolloin sijoitustalletuksesi erääntyy. Mikäli eräpäivä on arkipyhä, ohjaa järjestelmä automaattisesti seuraavan pankkipäivän eräpäiväksi.

Tili, jolta summa siirretään

Mikäli sinulla on useampi tili, jolta voit siirtää rahat sijoitustalletukseen valitse oikea tili pudotusvalikosta.

Talletuksen hoitotili

Tilisi, minne sijoitustalletuksen korot maksetaan, mikäli korkoja ei liitetä pääomaan.

Korkojen käsittely

Voit valita, että sijoitustalletuksesi korot maksetaan valitsemallesi hoitotilille tai että korot liitetään sijoitustalletuksesi pääomaan.

Sinun tulee hyväksyä ohessa olevat yleiset tiliehdot ja etämyyntitiedote sijoitustalletuksen tekemisen yhteydessä. Kun olet hyväksynyt asiakirjat, paina Jatka-painiketta.

Sijoitustalletus - Vahvistus

Talletuksen määrä

Tässä näet summan, jolle teet sijoitustalletuksen.

Korko

Kokonaisvuosikorko, jonka saat valitsemallesi sijoitussummalle ja talletusajalle.

Korkokertymä brutto

Kertynyt korko sijoitustalletukselle valitsemallesi sijoitustummalle ja talletusajalle ennen lähdeveron pidättämistä.

Talletuksen eräpäivä

Eräpäivä, jolloin sijoitustalletuksesi erääntyy. Mikäli eräpäivä on arkipyhä, ohjaa järjestelmä automaattisesti seuraavan pankkipäivän eräpäiväksi.

Tili, jolta summa siirretään

Mikäli sinulla on useampi tili, jolta voit siirtää rahat sijoitustalletukseen valitse oikea tili pudotusvalikosta.

Talletuksen hoitotili

Tilisi, minne sijoitustalletuksen korot maksetaan, mikäli korkoja ei liitetä pääomaan.

Korkojen käsittely

Voit valita, että sijoitustalletuksesi korot maksetaan valitsemallesi hoitotilille tai että korot liitetään sijoitustalletuksesi pääomaan.

Sekä yleiset tiliehdot että etämyyntitiedote tulee olla hyväksytty, kun teet sijoitustalletuksen. 

Sijoitustalletus - Yhteenveto

Tilinumero

Tässä näet tekemäsi sijoitustalletuksen tilinumeron.

Tilinavauspäivä

Päivä, jona olet sijoitustalletuksen avannut.

Korko

Kokonaisvuosikorko, jonka saat valitsemallesi sijoitussummalle ja talletusajalle.

Talletuksen määrä

Tässä näet valitsemasi summan, jolle teet sijoitustalletuksen.

Korkokertymä brutto

Kertynyt korko sijoitustalletukselle valitsemallesi sijoitustummalle ja talletusajalle ennen lähdeveron pidättämistä.

Talletuksen eräpäivä

Eräpäivä, jolloin sijoitustalletuksesi erääntyy. Mikäli eräpäivä on arkipyhä, ohjaa järjestelmä automaattisesti seuraavan pankkipäivän eräpäiväksi.

Tili, jolta summa siirretään

Valitsemasi tili, jolta rahat siirretään sijoitustalletukseen.

Talletuksen hoitotili

Tilisi, minne sijoitustalletuksen korot maksetaan, mikäli korkoja ei liitetä pääomaan.

Korkojen käsittely

Voit valita, että sijoitustalletuksesi korot maksetaan valitsemallesi hoitotilille tai että korot liitetään sijoitustalletuksesi pääomaan.