Bra att veta

Fördelar

En placeringsobligation är ett enkelt sätt att komma åt den gynnsamma marknadsutvecklingen med en begränsad riskutsättning. En placeringsobligation är en långsiktig alternativ placering. Med en placering kan du förbättra allokeringen i placeringsportföljen samt skydda dig för ofördelaktig marknadsutveckling.

Direkt placering vs. Placeringsobligation

Placeringsobligationernas utveckling är bunden till referensenhetens utveckling, och kan vara helt eller delvis kapitalskyddad. Till skillnad från direkta placeringar möjliggör kapitalskyddet att ifall den underliggande aktiemarknaden utvecklas negativt återbetalas det nominella kapitalet på återbetalningsdagen. En placeringsobligation bjuder på ett bra alternativ till att ta del av utvecklingen på intressanta marknader utan risker förknippande med direkta placeringar.