Bygglån

Att bygga ett eget hus kräver noggrann planering, en ekonomiplan och realistiska kostnadskalkyler.

Bygglånet är ett bolån, men det tas ofta ur i delar an efter som huset färdigställs. Som säkerhet för lånet används huset som byggs och tilläggssäkerhet vid behov.

Säkerhetsvärdet bestäms enligt färdigställandegraden, som fastställs antingen av den ansvarige mästaren eller av arbetsledaren för bygget.

Ansök om bygglån

Fyll i låneansökan


Byggarens kom ihåg lista

I byggprojekt är det skäl att beakta många saker redan i början. Det är bra att bland annat fundera på:

  • En lösning i det fall att kostnadskalkylen inte håller och du behöver tilläggsfinansiering för att kunna slutföra byggarbetena. Det kan hända på grund av överraskande kostnader, om material eller lösningar byts ut under byggtiden eller om byggarbetena drar ut på tiden.
  • När du ger dig in in projektet är det viktigt att du har en pålitlig och rätt uppgjord kostnadskalkyl och att du hela tiden försöker hålla dig till den.
  • Det lönar sig inte att bedöma andelen eget arbete för stor, eftersom redan det att du leder och genomför projektet kräver både tid och planering.

Med hjälp av Aktias räknare som ger en kostnadskalkyl för hus får du en bedömning av helhetskostnaderna för byggandet redan i ett tidigt planeringsskede. Kom ihåg att spara kostnadskalkylen på din dator eller skriva ut och ta med den till mötet.

Räkna ut en kostnadskalkyl och fyll i låneansökan, så tar vi kontakt för att komma överens om en tid som passar dig för ett besök på närmaste kontor.

Räkna ut en kostnadskalkyl

Till kostnadskalkyl

 

*Kostnadskalkylatorn har utvecklats av PRKK (Pientalorakentamisen kehittämiskeskus r.y.) och den är avsedd som hjälpmedel för att göra en budget i byggnadsfasens startskede. Den slutliga budgeten ska alltid göras upp tillsammans med en sakkunnig.