E-faktura

E-fakturan är ett pappersfritt alternativ till den traditionella räkningen. E-faktura skickas till din Nätbank ifylld och klar för dig att granska och godkänna för betalning. Om du vill komma undan ännu lättare kan du när du gör e-fakturaavtalet välja att e-fakturorna debiteras ditt konto automatiskt. Då sköter räkningarna sig själva.

Mot avgift kan du även få meddelande om en inkommen e-faktura via e-post eller som textmeddelande.
 

E-fakturan är mångsidig

Du kan välja mellan olika betalningssätt. Det smidigaste och enklaste alternativet är automatisk betalning. Då debiteras räkningen automatiskt från ditt konto på förfallodagen utan att du behöver göra något. Detta passar speciellt bra för regelbundet återkommande räkningar som telefon- och elräkningar.

Om du vill ha kontroll över vissa räkningar, kan du välja ett eurobelopp som gränsvärde för automatisk betalning. Fakturabelopp som underskrider denna gräns debiteras automatiskt från ditt konto medan överskridande belopp ska godkännas av dig. Du har även möjlighet att granska och godkänna fakturor själv. Vid behov kan du ändra fakturans förfallodag eller summa eller radera fakturan*.

Fördelar med e-faktura

  • E-fakturan är färdigt ifylld
  • Banken arkiverar dina e-fakturor åt dig automatiskt i två år och vid behov ända upp till sex år
  • E-fakturan är avgiftsfri
  • Tryggt betalningssätt
  • Automatisk betalning

* Kom dock ihåg att ändringarna inte påverkar ditt betalningsansvar till faktureraren.

Se videon om hur du tar i bruk e-faktura
 

 

E-fakturatjänst Allmänna villkor 11.9.2018
Läs mera om E-fakturan på Finans Finlands webbsida (endast på finska)