SEPA - Frågor och svar

Vad är SEPA?

Det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA, eng. Single Euro Payments Area) är betalningsrörelsens inre marknad. SEPA-området omfattar utöver alla Europeiska unionens medlemsländer (även de som är utanför euroområdet), också ett antal andra länder i Europa.

Var hittar jag mitt IBAN-kontonummer och min banks BIC-kod?

IBAN-kontonumret hittar du i nätbanken, på kontoutdraget eller så kan du ta fram det med hjälp av vår IBAN-räknare. Aktia Banks BIC-kod är HELSFIHH, och den finns utöver på ovan nämnda ställen också på vår webbplats.

Vad behövs IBAN-numret till?

Du ska meddela IBAN-kontonumret till alla som gör inbetalningar som t.ex. lön, pension eller barnbidrag på ditt konto.

Du ska alltid använda IBAN-kontonumret när du betalar in pengar på konton i andra finländska banker eller gör eurobetalningar till andra SEPA-länder.

Vad behövs BIC-koden till?

Med BIC (Bank Identifier Code)-koden identifieras betalningsmottagarens bank. Du ska alltid använda IBAN-kontonummer och BIC-kod när du betalar. Vid betalningar i nätbanken till finländska banker kommer BIC-koden för betalningsmottagarens bank fram automatiskt på basis av IBAN-kontonumret.

Vilka betalningar räknas som utlandsbetalningar i fortsättningen?

Utlandsbetalningar är endast betalningar i annan valuta än euro inom SEPA-området eller betalningar till mottagare utanför SEPA-området, även de som görs i euro. Som utlandsbetalning anses också t.ex. en betalning i US-dollar till en finländsk bank.

Läs mera om hur SEPA påverkar ditt företag.