SEPA - Frågor och svar

Hur berör SEPA min vardag?

SEPA för med sig förändringar i alla betalningar, även om du endast betalar inhemska räkningar. Nedan ger vi svar på ofta ställda frågor.

Vad är SEPA?

SEPA (Single Euro Payments Area) är ett gemensamt eurobetalningsområde som omfattar 32 länder.

Vad förändras med SEPA?

SEPA inverkar på betalningar, kortbetalningar och direktdebitering, också på betalningar som görs inom Finland.

  • I samband med övergången till SEPA ändrades kontonumren till internationellt IBAN-format (International Bank Account Number).
  • Kortinköp verifieras med PIN-kod i stället för med underskrift.
  • SEPA-direktdebitering möjliggör fullmakt för gränsöverskridande debiteringar, dvs. sådana som kommer från andra SEPA-länder.

Var hittar jag mitt IBAN-kontonummer och min banks BIC-kod?

IBAN-kontonumret hittar du i nätbanken, på kontoutdraget eller så kan du ta fram det med hjälp av vår IBAN-räknare. Aktia Banks BIC-kod är HELSFIHH, och den finns utöver på ovan nämnda ställen också på vår webbplats.

Vad behövs IBAN-numret till?

I fortsättningen ska du meddela IBAN-kontonumret till alla som gör inbetalningar som t.ex. lön, pension eller barnbidrag på ditt konto.

Du ska alltid använda IBAN-kontonumret när du betalar in pengar på konton i andra finländska banker eller gör eurobetalningar till andra SEPA-länder.

Vad behövs BIC-koden till?

Med BIC (Bank Identifier Code)-koden identifieras betalningsmottagarens bank. Du ska alltid använda IBAN-kontonummer och BIC-kod när du betalar. Vid betalningar i nätbanken till finländska banker kommer BIC-koden för betalningsmottagarens bank fram automatiskt på basis av IBAN-kontonumret.

Vilka betalningar räknas som utlandsbetalningar i fortsättningen?

Utlandsbetalningar är endast betalningar i annan valuta än euro inom SEPA-området eller betalningar till mottagare utanför SEPA-området, även de som görs i euro. Som utlandsbetalning anses också t.ex. en betalning i US-dollar till en finländsk bank.

Vilka förändringar gällande kort medför SEPA?

Benämningen på korten ändrades i och med SEPA. Bankkortsegenskapen kallas Debit och kreditkortsegenskapen Credit. Kort med debitegenskap kan användas för betalning direkt från kontot inom hela SEPA-området. Creditegenskapen gör att kortet fungerar som kreditkort utomlands på samma sätt som hittills.

Vad betyder detta för användningen av kortet?

Inköp med chipkort verifieras med PIN-kod i stället för med underskrift.

Vad händer med den inhemska direktdebiteringen och vad kommer i stället för den?

Den inhemska direktdebiteringen upphör 31.1.2014. Vi rekommenderar våra nätbankskunder att ta i bruk e-faktura i stället för direktdebitering. Kunder som inte har nätbank ett alternativ kan vara t.ex direktbetalning.

Faktureraren kontaktar kunden om nya fakturerings alternativ.

Läs mera om hur SEPA påverkar ditt företag.