Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Fakturering

Varför har jag fått en betalningspåminnelse?

En betalningspåminnelse skickas per post om krediten eller en del av den inte har betalats inom 14 dagar efter fakturans förfallodag. För betalningspåminnelsen debiteras en avgift enligt prislistan.

Om du har betalat den förfallna krediten i sin helhet innan brevet kommer, kan du bortse från brevet.

Om krediten fortfarande är obetalad, rekommenderar vi att du betalar fakturan så snabbt som möjligt.